cách toán bằng cách lập phương trình : Dạng toán chuyển động lớp 8

Phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình

Dạng toán chuyển động lớp 8

–o0o–

Cách giải :

1. Lập phương trình.

–        Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

–        Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

–        Lập phương trình biểu thị mối liên hệ giữa các đại lượng.

2. Giải phương trình.

3. So sánh điều kiện và kết luận.

Lưu ý : phân tích bài toán bằng bảng phân tích gồm các dòng là các đối tượng và các cột là các đặc điểm của mỗi đối tượng.

đặc điểm 1  đối tượng 2  đối tượng 3
đối tượng I
đối tượng II

Bài toán dạng chuyển động :

S = v . t

Trong đó :

 • s : Quãng đường (km, m).
 • t : Thời gian đi hết quãng đường s(h, s).
 • v : Vận tốc (km/h, m/s).

BÀI 37 TRANG 30 :

bảng phân tích :

Vận tốc (km/h) Quãng đường (km) Thời gian (h)
Xe máy x AB 9 giờ 30 phút – 6 giờ = 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ
Ô tô x + 20 AB 9 giờ 30 phút – 7 giờ = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Giải.

Gọi x là Vận tốc (km/h) của Xe máy. (ĐK : x > 0)

Vận tốc (km/h) của Ô tô : x + 20.

Thời gian của Xe máy trong Quãng đường AB : 9 giờ 30 phút – 6 giờ = 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ

Thời gian của Ô tô trong Quãng đường AB : 9 giờ 30 phút – (6 + 1) giờ = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Xe máy , Ô tô chạy trên cùng Quãng đường AB, ta được phương trình :

x.3,5 = (x + 20)2,5

⇔7x = 5x + 100

⇔ x = 50 (km/h).

Vận tốc (km/h) của Xe máy : 50 (km/h).

Quãng đường AB : 50 .3,5 = 175 km.

Bài 2 :

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h rồi quay về A với vận tốc 50 km/h. Thời gian lúc đi ít hơn thời gian lúc về là 48 phút. Tính quãng đường AB.

bảng phân tích chuyển động của ô tô :

Vận tốc (km/h) Quãng đường (km) Thời gian (h)
Lượt đi 60 km/h x x/60
Lượt về 50 km/h x x/50

Giải.

Đổi : 48 phút = 48/60 giờ = 4/5 giờ

Gọi x (km) là Quãng đường AB (đk : x > 0).

Thời gian lượt đi của ô tô : x/60 (h).

Thời gian lượt về của ô tô : x/50 (h).

Dựa vào, Thời gian lúc đi ít hơn thời gian lúc về là 48 phút.

Nên, ta có phương trình :

t về – t đi = 4/5

x/50 – x/60 = 4/5

⇔  x/300 = 4/5

⇔  x = 240 km.

đáp số : Quãng đường AB là 240 km.

Bài 3

Một xe ôtô đi từ A đến B với vận tốc 50km/giờ, rồi quay về A với vận tốc 40km/giờ . Cả đi và về mất thời gian là 5 giờ 24 phút , Tính chiều dài quãng đường AB .

bảng phân tích chuyển động của ô tô :

Vận tốc (km/h) Quãng đường (km) Thời gian (h)
Lượt đi 50 km/h x x/50
Lượt về 40 km/h x x/40

Giải.

Đổi : 5 giờ 24 phút = 27/5 giờ

Gọi x (km) là Quãng đường AB (đk : x > 0).

Thời gian lượt đi của ô tô : x/50 (h).

Thời gian lượt về của ô tô : x/40 (h).

Dựa vào, Cả đi và về mất thời gian là 5 giờ 24 phút.

Nên, ta có phương trình :

t về + t đi = 4/5

x/50 + x/40 = 27/5

⇔ 9 x/200 = 27/5

⇔  x = 120 km.

đáp số : Quãng đường AB là 120 km.

BÀI 4 :

Lúc 6 giờ 30 phút , ô tô thứ nhất khởi hành từ A . Đến 7 giờ ô tô thứ hai cũng khởi hành từ A với vận tốc lớn hơn vận tốc ô tô thứ nhất 8 km/h .Hai xe gặp nhau lúc 10 giờ cùng ngày . Tính quãng đường đi được và vận tốc của mỗi xe .

bảng phân tích :

Vận tốc (km/h) Quãng đường (km) Thời gian
Ô tô 1 x AB 10 giờ – 6 giờ 30 phút = 3 giờ 30 phút = 7/2 giờ
Ô tô 2 x + 8 AB 10 giờ – 7 giờ = 3 giờ

Giải.

Gọi x là Vận tốc (km/h) của Ô tô 1. (ĐK : x > 0)

Vận tốc (km/h) của Ô tô 2 : x + 8 (km/h).

Thời gian của Ô tô  1 trong Quãng đường AB : 10 giờ – 6 giờ 30 phút = 3 giờ 30 phút = 7/2 giờ Thời gian của Ô tô  2 trong Quãng đường AB : 10 giờ – 7 giờ = 3 giờ

Hai  Ô tô gặp nhau, nên cùng Quãng đường AB, ta được phương trình :

x7/2 = (x + 8)3

⇔7x = 6x + 48

⇔ x = 48 (km/h).

Vận tốc của Ô tô  1 : 48 (km/h).

Vận tốc của Ô tô  2 : 48 + 8 = 56 (km/h).

Quãng đường AB : 56 . 3 = 168 km.

Advertisements

272 responses to this post.

 1. trong một buổi lao động, lớp 8/A gồm 40 học sinh chia thành hai nhóm. nhóm thứ nhất trồng cây nhóm thứ hai làm vệ sinh nhóm trồng cây đông hơn nhóm lam vệ sinh 8 người hỏi nhóm trồng cây có bao nhiêu học sinh

  Phản hồi

  • Posted by SNCool on 11/03/2014 at 19:25

   Gọi số học sinh nhóm vệ sinh là x( học sinh).
   Điều kiện:0<x<40.
   Số học sinh trồng cây sẽ là:x+8 (học sinh).
   Theo bài ra ta có phương trình:
   x+x+8=40
   2x+8=40
   2x=40-8
   2x=32
   x=16(thỏa mãn điều kiện)
   Vậy số học sinh nhóm vệ sinh là:16 học sinh.
   Số học sinh tham gia trồng cây sẽ là:16+8=24(học sinh)
   .

   Phản hồi

   • Posted by Huỳnh Tấn Thành on 02/05/2015 at 11:13

    Gọi số học sinh trồng cây là x (0<x<40)
    Số học sinh làm vệ sinh là x-8
    Ta có Phương trình:
    x+x-8=40
    2x=48
    x=24(thỏa điều kiện)
    Vậy số học sinh trồng cây là 24 học sinh

    Phản hồi

    • Posted by Thiều Mỹ Linh on 21/02/2016 at 19:39

     Thầy ơi.Thầy co thể giảng cho em được không ạ.Em không hiểu bài này lắm.

     Phản hồi

    • thầy.giúp e bài này và tìm điều kiện xác định với ạ.e cam on ạ

     Phản hồi

    • Posted by Minh on 20/06/2017 at 10:47

     Một ô tô đi từ Hà nội lúc 8h sáng,dự định đến hải phòng vào 10h30p .Nhưng mỗi giờ ô tô đi chậm hơn dự kiến 10km nên mãi đến 11h20p xe mới đi đến Hải phòng.Tĩnh quãng đường hn đến hải phòng

     Phản hồi

  • Posted by my meo on 05/05/2015 at 19:38

   Quãng đường AB dai 145km, ôtô xuất phat từ A đến B với vận tốc 40km/h. Xe máy xuất phát tu Bđến A với vận tốc 35km/h . Biết xe máy khơi hành trước oto 2 giờ. Hỏi sau bao lâu 2 xe gặp nhau

   Phản hồi

   • Posted by my meo on 05/05/2015 at 19:40

    giúp mình với

    Phản hồi

    • Posted by Trần Quang Thuận on 06/06/2015 at 09:53

     Gọi quãng đường oto đi từ A đến vị trí 2 xe gặp nhau là x
     Suy ra quãng đường xe máy đi từ B đến vị trí gặp nhau là 145-x
     Theo bài ra ta có phương trình: x/40=((145-x)/35)-2.Giải ra được x=40, suy ra sau 1h 2 xe gặp nhau

     Phản hồi

     • Posted by Lê Sỹ Nam on 24/01/2016 at 17:08

      Cách khác:
      Gọi x là thời gian đi được của ôtô
      Vậy x+2 là thời gian đi được của xe máy
      ta có quãng đường oto đi được bằng vận tốc oto nhân với thời gian đi được của xe oto đi được: 40x. (1)
      ta có quãng đường xe máy đi được bằng vận tốc xe máy nhân với thời gian đi được của xe xe máy đi được: 35(x-2). (2)
      Mà ta có tổng quãng đường oto và xe máy đi được bằng 145 (3)
      Từ (1),(2),(3)…….Ta có Phương trình:
      40x+35(x-2)=145
      45x+35x+70=145
      75x+70=145
      75x=75
      x=1.
      Vậy sau 1h Hai xe gặp nhau(đpcm). nếu có gì sai sót xin các bạn góp ý nha…………:v

  • Quãng đường AB dài 100km.Hai ô tô cùng khởi hành một lúc Từ A đến B. Vận tốc xe một lớn hơn xe hai là 10km nên xe một đến sớm hơn xe hai là 30 phút. Tính vận tốc mỗi xe

   Phản hồi

   • Posted by Hoang on 16/01/2017 at 14:42

    Gọi vận tốc xe 1 là x,vận tốc xe 2 là x-10. ta có phương trình (100/x)-100(x-10)= -0.5. Tính ra x=50

    Phản hồi

    • Posted by Bi on 26/02/2018 at 08:05

     quãng đường từ A đến B dài 180 km. Một người đi được 1/3 quãng đường AB thì gặp đường xấu nên vận tốc giảm 10 km/h. Do đó đến B trễ hơn dự định 1 giờ. Tính vận tốc quãng đường xấu?
     – giúp mình vơi

     Phản hồi

 2. Posted by Lê Thanh Bình on 21/03/2014 at 22:33

  quãng đường AB dài 120km, lúc 7h một người đi từ A, đi được 2/3 quãng đường thì dừng lại 20′. trên đoạn đường còn lại người đó giảm vận tốc 8km/h để tới B lúc 10. tính vận tốc ban đầu của người đó

  Phản hồi

  • Gọi vận tốc của xe lúc đi là x (km/h)
   Dieu Kien (x>0).
   => v lúc về là : x – 10 (km/h)
   Thời gian đi là 120/x (h)
   Thời gian về là : 120/x – 10 (h)
   Thời gian đi lớn hơn thời gian về là 1h=>ta có phương trình:
   120/ x-10 – 120/x = 1
   120x – 120(x – 10)=x(x-10)
   x^2 – 10x + 1200 = 0
   Tính nhà mình ko tính đâu

   Phản hồi

   • sai rùi bạn ơi phải làm thế này nè
    thời gian đi hết quãng dường ab là 10-7=3
    gọi x(km) là vận tốc lúc đầu của xe (x>0)
    vận tốc lúc sau của xe là x-8
    thời gian đi là 120/x
    thời gian về là 120/x-8
    theo đề bài ta có phương trình
    (120/x-8)-(120/x)=3
    không biết đúng không nên bạn thử nha.

    Phản hồi

    • theo mình thì:
     quãng đường lúc đầu là: 120:2/3=80 km
     vận tốc lúc đầu là: x km/h
     thời gian lúc đầu là: 80/x
     quãng đường lúc sau là : 120-80= 40 km
     vận tốc lúc sau là: x-8 km/h
     thời gian lúc sau là: 40/x-8
     Vì người đó đi hết 3h nên ta có pt:
     80/x+40/x-8+20=3
     mình nghĩ vậy đó ^^ chắc sai nên nếu sai thì xl bạn nha!! :”<

     Phản hồi

     • À xin lỗi nhưng bạn trên mình sai rồi vì quãng đường của người đó mới có 2/3 đoạn đường thôi nên không thể là 120 km được!! :3

    • À mình xl là 120 x 2/3 nha! *_*

     Phản hồi

    • Theo mình thì:
     quãng đường lúc đầu là: 120 x 2/3= 80 km
     vận lúc đầu là:x km/h
     Thời gian lúc đầu là : 80/x h
     quãng đường lúc sau là : 120-80=40 km
     vận tốc lúc sau là : x-8 km/h
     Thời gian lúc sau là: 40/x-8 h
     Vì người đó đi hết 3h nên ta có pt:
     80/x + 40/x-8 + 20 =3
     mình nghĩ vậy đó ^^ cũng chưa chắc đã đúng nên nếu sai thì xl bạn nha!! :”<

     Phản hồi

  • Posted by Trần Quang Thuận on 06/06/2015 at 10:06

   Gọi vận tốc ban đầu là x (đk x>8), suy ra thời gian đi trên 2/3 quãng dg đầu là 80/x.
   Vận tốc trên đoạn dg còn lại là x-8 nên thời gian đi trên quãng dg còn lại là 40/x-8.
   Vì trên đường ng đó nghỉ 20p=1/3h nên thời gian thực tế để đi hết quãng dg là 3-1/3=8/3h
   Vậy ta có phương trình: 80/x+40/(x-8)=8=3. Ra được x=48

   Phản hồi

 3. Posted by Huy on 13/04/2014 at 18:54

  Một xe đi từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 120Km với vận tốc lúc về ít hơn lúc đi là 10k/h nên thời gioan đi nhanh hơn thời gian về là 1 giờ. Tính vận tốc của xe lúc đi

  Phản hồi

  • Posted by nguyen my linh on 19/04/2014 at 12:01

   Gọi vận tốc của xe lúc đi là x (km/h) (x>0).
   => v lúc về là : x – 10 (km/h)
   Thời gian đi là 120/x (h)
   Thời gian về là : 120/x – 10 (h)
   Thời gian đi lớn hơn thời gian về là 1hnên ta có phương trình:
   120/ x-10 – 120/x = 1
   120x – 120(x – 10)=x(x-10)
   x^2 – 10x + 1200 = 0
   Tinh denta la ra

   Phản hồi

   • Posted by thanh nhi on 27/05/2014 at 20:24

    sai rồi

    Phản hồi

    • giải giùm mình bài này với sáng mai mình đi học rùi : hai người bộ ở hai địa điểm cách nhau người 7km người thứ nhất mỗi giờ đi được 6.6km .Người thứ 2 mỗi giờ đi được 7.2km dừng lại 3 phút .Hỏi sau bao lâu họ gặp nhau

     Phản hồi

     • gọi thời gian họ gặp nhau là x
      van toc nguoi thu nhat la 6600/60=110(m/phut)
      van toc nguoi thu 2la 7200/60=120(m/phut)
      ta co pt 110x+120(x-3)=7000
      sau 32 phut hai nguoi gap nhau

   • Posted by Lê Dung on 17/04/2015 at 20:18

    Sao thời gian về là 120/x-10

    Phản hồi

 4. Posted by Quoc chien on 15/04/2014 at 14:06

  Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 24 km .một giờ sau, một người đi xe máy từ A đến B trước người thứ nhất 20 phút . Tính vận tốc mỗi xe , biết vận tốc xe máy gấp 3 lần vận tốc xe đạp

  Phản hồi

  • Posted by Phuong Nam on 01/06/2014 at 18:27

   bai nay hay day!
   con bai nao khac khong?

   Phản hồi

   • 24/3a + 1/3 = 24/a
    vận tốc ngưởi đi xe đạp la a ..người đi xe 3a……cứ thế tính thôi.chú ý cái chỗ ( một giờ sau.) mốc nay ko qua trọng//

    Phản hồi

    • Posted by cường on 10/04/2015 at 21:22

     tớ ngĩ phải là 24/3a+4/3=24/a vì nếu xe máy đi cùng xe đạp thì xe máy đến sớm hơn 4/3 giờ đúng chưa

     Phản hồi

  • Posted by Aries on 13/02/2016 at 15:36

   Gọi vận tốc xe đạp là x(x>0,km/h)
   =>vận tốc xe máy là 3x(km/h)
   Thời gian xe đạp đi là 24/x,thời gian xe máy đi là 24/3x=8/x
   Sau khi xe đạp khởi hành,một giờ sau,xe máy xuất phát.Tuy nhiên,xe máy tới B trước xe đạp 20p=1/3h.Do đó,ta có phương trình:
   24/x-8/x=1+1/3
   16/x=4/3
   x=12(TMĐK)
   Vậy vận tốc xe đạp là 12km/h.Vận tốc ô tô là 12*3=36km/h

   Phản hồi

 5. Posted by tê ka on 19/04/2014 at 15:33

  Hai bạn tâm và Đức ở 2 địa điểm A và B cùng nằm trên đường quốc lộ và cách nhau 7km.Nếu Tâm và Đức đi xe đạp cùng lúc và ngược chiều nhau thì sau 1/4 giờ họ gặp nhau.Tình vận tốc mỗi người biết vận tốc của Tâm bằng 3/4 vận tốc của Đức

  Phản hồi

  • Posted by quan on 20/04/2014 at 13:29

   thầy có thể giúp em giải bài toán này ko ạ một người đi từ a đến b với vận tốc dự định là 10 km/h .sau khi đi 1/3 quảng đường xe nghỉ 1h20p .để đến B phải tăng vận tốc lên thêm 5km/h trên quãng đường còn lại .tính quãng đường AB và thời gian xe lăn bánh trên đường

   Phản hồi

 6. Posted by Yen Pham on 20/04/2014 at 11:21

  Một ô tô đi từ A -> B với vận tốc là 30 km/h rồi nghỉ lại tại B mất 1 giờ .Sau đó ô tô trở về từ B về A với vận tốc 24 km/h .Biết tg cả đi lẫn về là 5 giờ 30 phút . Tính quãng đường AB ?

  Phản hồi

  • Posted by linhnghiem on 02/05/2014 at 21:11

   goi quãng đường AB là x
   vận tốc đi từ A->B là x/30
   vận tốc đi từ B->A là x/24
   vì ô tô nghỉ lại B mất 1 h nên theo bài ra ta có pt:
   x/30+1+x/24=11/2
   giải pt ta được x=60
   Chẳng biết là sai hay đúng nữa,cứ làm bừa

   Phản hồi

  • Posted by Phuong Nam on 01/06/2014 at 18:31

   Bai nay kha hay do!

   Phản hồi

  • gọi độ dài quãng đường AB là x ( km) ĐK : x > 0
   thời gian lúc đi là x/30 ( h )
   thời gian lúc về là x/24 ( h )
   vì thời gian cả đi lẫn về là 5h30′ = 11/2 h , ta có pt :
   x/30+1+x/24=11/2
   4x + 120 + 5x = 660
   9x = 540
   x = 60 TM
   Vậy độ dài quãng đường AB là 60 km

   Phản hồi

 7. Posted by phạm anh on 20/04/2014 at 16:56

  1 ôtô đi trên quãng đường AB dài 60km trong một thời gian nhất định.Xe đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 10 km/h và đi nửa quãng đường còn lại kém hơn dự định 6 km/h. Biết ôtô đến đúng thời gian dự định. tính quãng đường AB.

  Phản hồi

  • Posted by Phuong Nam on 01/06/2014 at 18:32

   Quang duong AB cho roi con tim lam gi nua.

   Phản hồi

   • gọi x(km/h) là vận tốc ô tô đi (đ/k x>0)
    thời gian đi quãng đường AB là 60/x
    thời gian xe đi nữa quãng đường là 30/x+10
    thời gian đi nữa quãng đường
    30/x-6
    ta có phương trình
    30/x+10 + 30/x-6 = 60/x
    120x=3000
    x=25
    vận tốc ô tô đi là 25(km/h)

    Phản hồi

 8. Posted by phạm anh on 20/04/2014 at 16:59

  Bài trên mình viết yêu cầu đề thiếu ! đề bài đầy đủ là :
  1 ôtô đi trên quãng đường AB dài 60km trong một thời gian nhất định.Xe đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 10 km/h và đi nửa quãng đường còn lại kém hơn dự định 6 km/h. Biết ôtô đến đúng thời gian dự định. Tính thời gian dự dịnh đi quãng đường AB.

  Phản hồi

  • Posted by Nguyễn Mỹ Linh on 25/04/2014 at 12:18

   Gọi thời gian dự định ô tô đi quãng đường AB là x (h) (x>0)
   thì vận tốc dự định ô tô đi là 60/x (km/h)
   ta có vận tốc ô tô đi trên nửa quãng đướng còn lại là x – 6 (km/h )
   thời gian ô tô đi trên nua quãng đường đầu là 60/10=6 (h)
   …………………………………………………….còn lại là 60/ x- 6 (h)
   ô tô đến đúng thời gian dự định =>6 + x +6 =x
   giai ra là OK!!

   Phản hồi

   • Posted by Nguyễn Mỹ Linh on 25/04/2014 at 12:19

    sua ti nha nhin nham
    pt la 6 + 60/ x-6 = x

    Phản hồi

   • Posted by Lê Văn Đức on 25/04/2014 at 15:44

    Mình không hiểu chổ này :vận tốc ô tô đi trên nửa quãng đướng còn lại là x – 6 (km/h ), trong đó.
    + x là thời gian dự định ô tô đi quãng đường AB
    + đi nửa quãng đường còn lại kém hơn dự định 6 km/h.
    Có phải ý bạn là :thời gian ô tô đi trên nửa quãng đướng còn lại .

    Phản hồi

 9. một ô tô dự định đi từ A đến B trong 1 tg nhất định nếu ô tô đi vs V lớn hơn V dự định 10km/h thì đến sớm hơn dự định 36p biết S là 120km tính V dự định của ô tô

  Phản hồi

  • Posted by Nguyễn Mỹ Linh on 25/04/2014 at 12:04

   Gọi vận tốc dự định của ô tô là x ( km/h)
   thì vận tốc thực tế mà ô tô đi sẽ là x + 10 (km/h)
   Thời gian ô tô đi theo dự định là : 120/x (h)
   —————————-thực tế là : 120/ x+10 (h)
   thời gian ô tô đi thục tế sớm hơn thời gian dự đinh là 36 p= 3/5 h
   ta có pt: 120/ x+10 =120/x-3/5
   giai ra la ok!

   Phản hồi

   • Cho điểm O và đường thẳng d cố định không đi qua O. Tìm quĩ tích đỉnh A’ của tam giác OAA’ sao cho OA=AA’ và góc OAA’=90 độ khi A di động tên d

    Phản hồi

 10. Posted by Bảo on 28/04/2014 at 18:31

  giải giúp em bài này vơi : có 2 loại thép vụn chứ 5% niken và thỏi còn lại chứa 10% niken, cần lấy bao nhiêu gam thẹp vụn mỗi loại trên để luyện được 140 tấn thép chứa 30% NIKEN ?

  Phản hồi

 11. 1.Một ca nô xuôi dòng từ a-b mất 4h30ph và ngược dòng từ bến b-a mất 5h45ph tính khoảng cách giưa hai bến biết v dòng nước là 2.5 km/h…giải dùm em

  Phản hồi

  • Posted by xanh do on 05/03/2015 at 21:22

   Goi van toc cua ca no la x ( km/h) Dk x>2.5
   Van toc khi xuoi dong la :x+2.5
   Van toc khi nguoc dong la : x-2.5(vi khi nguoc dong se cham hon nen se la tru di:))
   Vi khi xuoi dong chi mat co 4h30p con khi nguoc dong phai mat toi 5h45p nen ta co phuong trinh:4,5(x+2,5)=5,8(x-2,5)
   Tu do ra dap sontu giai nhe:)

   Phản hồi

 12. Posted by Minh on 04/05/2014 at 20:55

  120/ x+10 =120/x-3/5 …. dấu (/) là dấu nhân hay dấu chia

  Phản hồi

 13. Posted by Nghia123 on 04/05/2014 at 20:58

  các bạn có thể giúp mình bài này được không mình,mình chưa làm bài này bao jio nên các bạn chỉ mjnh cách làm với nha
  bai toan:
  cho các số thực x,y,z thỏa mãn
  x^2+y^2+z^2=1-3x^2/2 tìm gt lớn nhất và nhỏ nhất của x,y,z

  Phản hồi

 14. Posted by hienyeuhap on 06/05/2014 at 21:03

  các b giúp mình với ah .
  1 người đi quãng đường 80km. với thời gian ko quá 2h 30 phút. lúc đầu người đó đi vận tốc 40km/h. lúc sau đi với vận tốc 30km/h. hỏi vận tốc người đó đi lúc vận tốc 40km/h .

  Phản hồi

 15. Posted by Hương ngô on 12/05/2014 at 21:51

  ai giúp mình bài này với:
  một người đi xe đạp khởi hành từ A lúc 7h để đi đến B. Sau đó 2h30phut một xe máy cùng xuất phát từ A để đi đến B, xe máy gặp xe đạp lúc 11h tại một điểm cách A 60km. Tính vận tốc của mỗi xe? Biết vận tốc xe máy gấp hai lần vận tốc xe đạp

  Phản hồi

 16. Posted by truongan on 14/05/2014 at 17:21

  Một người dự định đi xe máy trên một quãng đường dài 120km trong 2.5 giờ . Đi được 1 giờ , người ấy nghỉ lại 15phút , để đến đích đúng dự định người ấy phải tăng vân tốc gắp 1,2 lần vận tốc cũ , tính vận tốc ban đầu

  Phản hồi

 17. Quãng đường AB dài 120km. Một ôtô khởi hành đi từ A đến B và một Mô Tô khởi hành đi từ B đến A cùng lúc. Sau khi gặp nhau tại địa điểm C, ô tô chạy thêm 20p nữa thì đến B, còn mô tô chạy thêm 3h nữa thì đến A. Tìm Vận Tốc Ô Tô và Mô Tô.

  Phản hồi

 18. Posted by sang on 27/05/2014 at 08:05

  lúc 7h sáng, 1 người đi xe đạp từ A với vận tốc 10km/h. Sau đó lúc 8h40′ 1 người khác đi xe máy từ A đuổi theo với vận tốc 30km/h. Hỏi 2 người gặp nhau luc mấy giờ

  Phản hồi

 19. Posted by 244 on 10/06/2014 at 08:30

  Giúp mk bài này với:
  Một tổ sản xuất dự định hoàn thành công việc trong 10 ngày.Thời gian đầu, họ làm mỗi ngày 120 sản phẩm.Sau khi làm được một nửa số sản phẩm được giao, nhờ hợp lý hóa một thao tác, mổi ngày họ làm thêm được 30 sản phẩm nữa so với mỗi ngày trước đó.Tính số sản phẩm mà tổ sản xuất được giao.

  Phản hồi

 20. Posted by quynh on 14/06/2014 at 20:39

  1 oto di tu A den B, cung luc do xe may di tu B den A voi van toc bang 2/3 van toc oto. Sau 5h thi chung gap nhau. Tinh thoi gian oto va xe may di het quang duong AB

  Phản hồi

 21. Posted by Thong on 17/06/2014 at 15:31

  Một đội công nhân gồm 20 người dự định sẽ hoàn thành công việc được giao trong thời gian nhất định.Do trước khi tiến hành công việc 4 người trong đội được phân công đi làm việc khác,vì vậy để hoàn thành công việc mỗi người phải làm thêm 3 ngày.Hỏi thời gian dự kiến ban đầu để hoàn thành công việc là bao lâu,biết rằng năng suất làm việc của mỗi người là như nhau?

  Phản hồi

 22. Hai người đi bộ khởi hành ở hai địa điểm cách nhau 4,18km đi ngược chiều để gặp nhau. Người thứ 1 mỗi giờ đi đk 5,7km còn người thứ 2 mỗi giờ đi đk 6,3 km nhưng xuất phát sau người thứ nhất 4 phút. Hỏi người thứ 2 đi trong bao lâu thì gặp người thứ 1

  Phản hồi

  • mọi người ơi giúp e vs ạ.

   Phản hồi

  • gọi thời gian ng thứ 1 khởi hành đến lúc gặp nhau là x
   suy ra …………………2…………………………………………. x – 1/15
   hai người đi ngược chiều gặp nhau nghĩa là đến lcus đó tổng quãng đường 2 ng đi đx đúng bằng khoảng cách giữa 2 người lúc chưa khởi hành
   suy ra t có pt :
   5,7x + 6,3* ( x-1/15)= 4,18
   bn tự làm tiếp nha !!

   Phản hồi

 23. Posted by Cường Béo on 24/06/2014 at 21:06

  bình thường làm bài toán bằng cách lạp phương trình có phải đặt điều kiện cho ẩn để pt có nghĩa không ạ ? hay là chỉ cần cho ẩn có nghĩa là được? đi thi mà đặt cả điều kiện cho pt có nghĩa thì liệu có bị trừ điểm k ạ ?

  Phản hồi

 24. Posted by maiduyen on 26/06/2014 at 21:03

  Hai bến sông A và B chách nhau 40km. Cùng 1 lúc với cano xuôi dòng từ bến a có 1 chiếc trôi từ bến A với vận tốc 3km/h, Sau khi đến bến B, cano trở về bến A ngay và gặp bè nứa khi bè đã trôi được 8km. Tính vận tốc riêng của cano, biết rằng vận tốc riêng không đổi

  Phản hồi

 25. Posted by Giup on 27/06/2014 at 07:19

  Tìm 1 số có 2 chữ số biết tổng 2 chữ số của chúng bằng 12 ; tích 2 chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là 40. tìm số đã cho.

  Phản hồi

 26. Posted by thăng on 12/07/2014 at 08:40

  Lúc 7h một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40km/h ,đến 8h30 cùng ngày một người khác đi xe máy từ B đến A với vận tốc 60km/h . Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ?

  Phản hồi

 27. Posted by Quang on 25/07/2014 at 13:42

  giúp mình bài này vs : An giúp việc cho 1 quán hàng nếu hoàn thành công việc được 20000đ/ ngày. Nếu hoàn thành Xuất sắc công việc được 30000đ/ ngày. Sau 10 ngày An được lĩnh 230000đ hỏi An có bao nhiêu ngày hoàn thành công việc Xuất sắc

  Phản hồi

 28. Posted by nany on 05/08/2014 at 15:40

  1 ô tô đi từ A đến B dài 60 km trong 1 thời gian dự định. Ô tô đi dduowcj nửa quãng đường đầu với vận tốc lớn hơn vân tốc dự định là là 10km/h. Trên nửa quãng đướng còn lại ô tô đi với vận tốc kém vận tốc dự định là 5km/h, biết ô tô đến B đúng thời gian dự định. Tính thời gian dự định đi từ A đến B

  Phản hồi

  • Posted by cherry pham on 02/05/2016 at 08:15

   gọi vận tốc của ô tô la x ( x>0)
   Thi thoi gian du dinh la 60/x
   thoi gian oto di nua quang duong vs van toc x+10 la 30/x+10
   thoi gian oto di nua quang duong sau la 30/x-5
   theo bai ra ta co phuong trinh:
   30/x+10+30/x-5=60/x
   x=20(tmdk)
   Vay thoi gian cua oto di la 3h

   Phản hồi

 29. Posted by TRinh on 15/08/2014 at 15:25

  Lúc 7 giờ 30 phút một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h.Lúc 7 giờ 30 phút ô tô thứ hai cũng đi từ A đến B với vận tốc 50km/h .Hỏi
  a) Hai ô tô gặp nhau lúc mấy giờ?
  b) Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km ?

  Phản hồi

 30. Posted by sonohoang12 on 05/10/2014 at 18:50

  ngoài những bài dạng này còn có thể giúp e những dạng khác dược hk ạ?

  Phản hồi

  • Bạn A đi xe đạp trên quãng đường MN dài 20km mát thời gian 1,25h. Cùng chuyển động với bạn A là bạn B, nhưng bạn B xuất phát từ M sau bạn A 15 phút với vận tốc
   18km/h . Vậy sau bao lâu 2 bạn gặp nhau?

   Phản hồi

 31. cảm ơn Thầy đã giúp tôi có ý tưởng dạy con,tôi suy nghĩ nát óc suốt cả buổi chiều,nay tìm được thầy Phong hướng dẫn tôi mừng quá vì hiểu được.xin chân thành cảm ơn Thầy.

  Phản hồi

 32. Posted by trang nguyen on 22/01/2015 at 19:44

  cho em hoi : một xe đi từ A đến B vs vận tốc 60km/h. đi được 30p thì gặp đường xấu , ô tô dừng lại 10p rồi đi tiếp quãng đường còn lại vs vận tốc 50 km/h, vậy đến nơi chậm mất 40p. Tính quãng đương AB

  Phản hồi

 33. Một oto đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h. Sau khi đi được 24 phút nó giảm bớt vận tốc đi 10 km/h. Vì vậy ô tô đến B muộn hơn dự định 18 phút. Tính thời gian dự định của ô tô?
  làm ơn giúp em thầy nhé!!

  Phản hồi

 34. Posted by kieutrungtin on 14/02/2015 at 19:47

  một đội máy kéo dự định mỗi ngày cày 40ha. khi thực hiện mỗi ngày cày được 52ha. Vì vậy đội không những đã cày xong trước thời hạn 2 ngày mà còn cày thêm 4ha nữa. Tính diện tích ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch

  Phản hồi

 35. Một tàu thủy chạy xuôi dòng một khúc sông dài 72km, sau đó chạy ngược dòng khúc sông ấy 54km hết tất cả 6 giờ. Tính vận tốc riêng của tàu thủy nếu vận tốc dòng nước là 3km/h

  Phản hồi

 36. Posted by Anh Thư on 20/02/2015 at 14:29

  Một hình chữ nhật có chu vi 64m. Nếu tăng chiều dài lên 2m, tăng chiều rộng lên 4m thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 120m2. Tính chiều dài và chiều rộng lúc đầu của hình chữ nhật.

  Phản hồi

  • Posted by thảo on 07/05/2019 at 21:51

   nửa chu vi hcn là 64:2=32
   gọi cr hcn là x
   cd hcn là 32-x
   — Sban đầu= x(32-x)
   nếu……………..(dì dì đấy) thì
   cr hcn là x+4
   cd hcn là 32-x+2= 34-x
   S mới: (x+4)(34-x)
   do s mới tăng 120m2
   [(x-4)(34-x)]-[x(32-x)]=120
   —–x= 128/3

   Phản hồi

 37. Posted by minh on 22/02/2015 at 12:00

  Một ô tô đi từ A đến B . Cùng một lúc ô tô thứ hai đi từ B đến A vơi vận tốc bằng 2/3 vận tốc của ô tô thứ nhất. Sau 5 giờ chúng gặp nhau. Hỏi mỗi ô tô đi cả quãng đường AB thì mất bao lâu?

  Phản hồi

 38. 2 người cùng đi từ A đến B dài 60 km , vận tốc người thứ nhất là 12km/h , người thứ 2 là 15km/h . hỏi sau bao lâu thì khoảng cách của người thứ nhất tới B dài gấp đôi khoảng cách của người thứ 2 tới B ?

  Phản hồi

  • x la thoi gian can tim :
   – nguoi 1 di duoc: 12.x va cach B la 60-12x (km)
   – nguoi 2 di duoc :15 x va cach B la 60-15x (km)
   PT 60-12x = 2.(60-15x)
   x=10/3 gio

   Phản hồi

 39. Posted by Minh Ly on 26/02/2015 at 19:02

  anh nam đi xe máy khởi hành từ a đến b với vận tốc 20km/h. 1h30p sau, anh Bắc cũng đi xe máy tờ A đuổi theo với vận tốc 30km/h.Hỏi anh Bắc đi trong bao lâu sẽ đuổi kịp anh Nam

  Phản hồi

 40. Posted by phuong on 27/02/2015 at 19:31

  giúp mk gjai phương trình này nhé 120/1,2x -120/x = 2/3

  Phản hồi

 41. đường sông từ thành phố A đến tp B ngắn hơn đường bộ là 10km. Để đi từ A đến B ca nô đi hết 3 giờ 20 phút ô tô đi hết 2 giờ vận tốc của ca nô kém vận tốc ô tô 17km/h tính vận tốc của ca nô đường sông từ A đến B

  Phản hồi

  • Posted by nhungpk78 on 05/05/2016 at 20:24

   gọi vt canô la x
   quãng đường canô 3.5x
   vận tốc ô tô x+17
   Quãng đường ô tô (x+17).2
   theo bài ra ,tco ptrinh
   (x+17).2 – 3,5x = 10
   x = 16
   p/s. bạn ơi time canô di tu A-B là 3h30′ nhé

   Phản hồi

 42. Posted by khanh chi on 02/03/2015 at 22:44

  MỘt người đi xe đạp, một người đi xe máy ,một người đi ô tô cùng đi từ A về B khởi hành lần lượt lúc 6 giờ ,7 giờ,8 giờ với vận tốc thứ tự là 10 km/h ,30 km/h,40 km/h .hỏi lúc mấy giờ ô tô cách đều ngươi đi xe đap và xe máy

  Phản hồi

 43. Posted by linh Nguyen on 03/03/2015 at 20:11

  1 xe khach va 1 xe du lich khoi hanh dong thoi tu tp’ HCM den Tien Giang.Xe du lịch có vận tốc lớn hơn xe khách là 20km/h do đó nó đến Tiền Giang trước xe khách 25′.Tính vận tốc mỗi xe biết khoảng cách giữa tp’ HCM và Tiền Giang là 100km

  Phản hồi

 44. Đường sông từ tỉnh A đến tỉnh B ngắn hơn đường bộ 12km. từ A đến B cano đi hết 4 giờ 20 phút, ô tô đi hết 3 giờ. vận tốc cano nhỏ hơn vận tốc ô tô là 14km/h. tính vận tốc cano và độ dài đường sông từ A đến B. Mọi người giúp với ạ :'( cảm ơn nhiều ^^

  Phản hồi

 45. Posted by lê trọng đại on 08/03/2015 at 20:01

  Một kiện hàng có chiều dài 10m, chiêù rộng 8m, cao 4m, chứa các thùng hàng có kich thước 1*1*1m, hỏi kiện hàng có thể chứa bao nhiêu thùng hàng

  Phản hồi

 46. Posted by VVA on 17/03/2015 at 19:30

  Hai đội cùng làm một công việc thì hết 36 ngày, nếu đội 1 làm 10 ngày, đội 2 làm 15 ngày thì tổng hai đội làm được 1/3 công việc. Hỏi mỗi đội làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày?

  Phản hồi

 47. Posted by VVA on 18/03/2015 at 19:49

  làm giúp cái đi nha, mai tôi kiểm tra rồi mà vẫn chưa biết làm

  Phản hồi

 48. Posted by Lê Trọng Hiếu on 25/03/2015 at 12:28

  Bạn Hoa đi học từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 4km/h . Sau khi đi được 2/3 quãng đường bạn ấy đã tăng vận tốc lên 5km/h . Tính quãng đường bạn Hoa đi từ nhà đến Trường , biết thời gian bạn ấy đi từ nhà đến trường là 28 phút

  Phản hồi

  • bài dễ như húp cháo

   Phản hồi

  • Posted by miu on 19/04/2015 at 19:51

   gọi quãng đường bạn hoa đi từ nhà đến trường là x
   thời gian đi 2/3 quãng đường là 2/3xphần4
   thời gian đi 1/3 quãng đường là 1/3xphần5
   thời gian bạn hoa đi từ nhà đến trường là28 phút =7/15 giờ
   theo bài ra ta có phương trình
   2/3xphần4+ 1/3xphần5=7/15
   và giải pt là ra kết quả

   Phản hồi

 49. Posted by phuong on 12/04/2015 at 09:16

  mot o to di tu A luc 7h sang va du dinh den B luc 11h 30′ cung ngay. nhung do duong xau, o to da giam van toc di 50 km/h so voi van toc du dinh. vi vay den B luc 12h cung ngay. tinh van toc du dinh cua o to

  Phản hồi

 50. Posted by 01867191210 on 14/04/2015 at 20:48

  bạn không hiểu cho lắm có bạn nào tận tình giúp đỡ bạn i camon nhìu

  Phản hồi

 51. Mình muốn tìm một bài về ca nô, có không ạ ?

  Phản hồi

  • Posted by Nguyễn Hoàng Nam on 29/04/2015 at 21:13

   Một cano xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4h và ngược dòng từ bến B về bến A mất 5h. Tính khoảng cách giữa 2 bến A và B, biết rằng vận tốc của dòng nước là 2km/h.

   Phản hồi

   • gọi x là quãng đường canoo xuôi dòng
    khi đó : vận tốc từ A đến B là : x/4
    vận tốc từ B về A là : x/5
    Vận tốc dòng nước là 2km/h nên ta có pt :
    x/4 -x/5 = 2.2
    5x-4x =80
    x= 80
    vậy khoảng cách giữa 2 bến là 80km

    Phản hồi

    • gọi vận tốc thực của canô là: x;x>o
     gọi vận tốc ngựơc {BA} dòng là:x-2
     gọi vận tốc xuôi {AB}dòng là:x+2
     Từ bai ra ta có phương trinh:
     4(x+2)=5(x-2)
     4x+8=5x-10
     4x-5x=-10-8
     -1x=-18
     x=18
     vậy khoảng cách AB là:
     4(18+2)
     72+8=80(tm)
     quãng đương AB là 80 km

     Phản hồi

    • gọi vận tốc thực của ca nô là:x
     vận tốc ngược dòng là:x-2
     vận tốc xuôi dòng là:x+2
     gọi thời gian xuôi dòng là:4h
     thời gian ngược dòng là:5h
     Từ bài ra ta phương trình:
     4(x+2)=5(x-2)
     4x+8=5x-10
     4x-5x=-10-8
     -1x=-18
     x=18
     vậy S là: 4(18+2)=72+8=80

     Phản hồi

  • Posted by 09490949 on 03/05/2015 at 15:53

   mìk muốn tìm 1 bài về vận tốc

   Phản hồi

 52. Posted by 01633602467 on 22/04/2015 at 08:16

  mot oto di tu tinh M den tinh N du kien di het thoi gian la 2h 30 phut.Nhung moi gio di chm hon so voi du kien la 12 km nen da den cham hin so voi du dinh ban dau la 1h.tinh quang duong MN

  Phản hồi

 53. Posted by thang on 22/04/2015 at 20:03

  Ai giup em bai nay voi ” mot o to di tu A den B luc dau di voi van toc la 40 km/ h sau khi di duoc 2/3 quang duong o to da di voi van toc 50km/h. Tinh quang duong AB biet thoi gian di tu A den B mat 7h

  Phản hồi

  • Posted by ánh on 16/06/2015 at 21:56

   Gọi quãng đường AB là x km (x>0)
   thời gian ô tô đi được 2/3 quãng đường là (2/3x)/40 (h)
   tg ô tô đi quãng đường còn lại là (1/3x)/50 (h)
   vì tg đi từ A-B mất 7h nên ta có pt
   (2/3x)/40+ (1/3x)/50=7
   => x=300 km
   vậy….

   Phản hồi

 54. Posted by Ruru on 23/04/2015 at 08:20

  Hai người đi bộ khởi hành ở hai địa điểm cách nhau 4,18km, đi ngược chiều để gặp nhau. Người thứ nhất mỗi giờ đi được 5,7km, còn người thứ 2 mỗi giờ đi được 6,3km nhưng xuất phát sau người thứ nhất 4 phút. Hỏi người thứ 2 đi tong bao lấu thì gặp người thứ nhất?

  Phản hồi

 55. Posted by LIN on 27/04/2015 at 23:42

  1ng đi từ a >b cáh nhau 72km.Sau đó 1h,1ng khác đi xe đạp từ b>a nhưng vs vận tốc chậm hơn so vs xe thứ nhất 4km/h nên xe thứ hai chậm hơn xư1 đến B là 2h30p .tíh vận tốc mỗi xe

  Phản hồi

 56. một xe máy và một ô tô cùng khởi hành một lúc từ A đến B . vận tốc xe máy là 30km/h. vận tốc o tô là 45km/h. sau khi đi được 3/4 quãng đường AB, ô tô tăng thêm vận tốc 5km/h trên quãng đường còn lại. tính độ dài quãng đường AB biết rằng ô tô đến B sơm hơn xe máy 2 giờ 20 phút

  Phản hồi

 57. hai người thợ cùng làm một công việc có nghỉ giải lao 30 phút thì mất tất cả 16 giờ 30 phút để hoàn thành công việc. Nếu người thứ nhất làm trong 1 giờ 30 phút và người thứ hai làm trong 3 giờ thì hoàn thành được 12,5% công việc. hỏi thời gian mỗi người làm một mình để hoàn thành công việc?
  giúp mình với

  Phản hồi

 58. Giúp mình cái!
  Một phân xưởng sản xuất theo kế hoạch phải làm được 800 sản phẩm trong 1 số ngày nhất định.Nhờ cải tiến kĩ thuật ,mỗi ngày làm tăng năng suất 25 sp nên phân xưởng ko những hoàn thành trước 2 ngày mà còn vượt kế hoạch 40 sp. Theo kế hoạch phân xưởng phải hoàn thành trong bao nhiêu ngày

  Phản hồi

 59. Posted by kendy on 03/05/2015 at 09:25

  giúp mình cái !!!
  Mẫu số của 1 phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị . Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng 1/2. tìm phân số ban đầu

  Phản hồi

  • Posted by viet2001123 on 04/05/2015 at 21:02

   Gọi mẫu số là x ( x>3)
   tử số là x-3
   mẫu số sau khi tăng là x +2
   tử …………………. x-3+2=x-1
   Phân số mới là : x-1/x+5
   Theo bài ra ta có phương trình :
   x-1/x+5=1/2
   => 2x-2=x+5
   => x=8(tm)
   Tự kết luận

   Phản hồi

   • Posted by santahy on 16/07/2015 at 23:31

    1 người đi xe đạp từ a đến b cách nhau 36km khi đi từ b trở về a người đó tăng vận tốc thêm 3km/h vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 36 phút . tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ a đến b ai giúp với

    Phản hồi

   • Posted by Lan Anh on 13/02/2016 at 16:04

    Sai rồi x=7 chứ

    Phản hồi

 60. Posted by viet2001123 on 03/05/2015 at 21:16

  giải hộ mình bài này với : Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp biết 2 lần số nhỏ cộng với 3 lần số lớn bằng -87

  Phản hồi

 61. Posted by viet2001123 on 03/05/2015 at 21:18

  Cho ba số tự nhiên liên tiếp . Tích hai số đầu nhỏ hơn tích hai hai số sau là 50 . Tìm ba số đó

  Phản hồi

 62. Posted by minh on 05/05/2015 at 00:37

  một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc dự định là 40 km/h. Sau khi đi được 1 giờ thì người đó nghỉ 5 phút. Do đó, để người đó đến B kịp thời gian đẫ định thì người đó phải tăng vận tốc thêm 5 km/h nữa. Tính độ dài quãng đường AB?

  Phản hồi

 63. giải giúp cái bài này vs mọi người ơi
  Một tàu thủy xuôi dòng từ A-B là 48km . Đi ngược dòng từ B-A tất cả hết 5 giờ . tính vận tốc tàu biết khi đi =4km

  Phản hồi

 64. giải nhanh lên giúp mai mình kiểm tra rồi . Thanks các bạn nhiều

  Phản hồi

 65. Posted by na on 10/05/2015 at 21:18

  một xe tải dự định đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Lúc đầu đi với vận tốc đó, khi còn 60 km nữa được nửa quãng đường thì người lái xe tăng vận tốc lên 10km/h nên đến B sớm hơn dự định là 1h . Tính quãng đường AB

  Phản hồi

 66. một xe chở hàng từ thành phố HCM đến Hà Nội với vận tốc 36 km/h.Sau đó 2 giờ 1 xe ô tô cũng khởi hành từ đó với vận tốc 48 km/h đuổi theo xe chở hàng. hỏi sau bao lâu chúng gặp nhau?

  Phản hồi

 67. ai giúp mình với , chiều thi rồi

  Phản hồi

 68. Posted by pesa on 14/05/2015 at 08:14

  một máy bay trực thăng bay từ A đến B cách nhau 960km với vận tốc 280km/h.hi bay từ A tới B do bị gió cản nên thời gian bay phải nhiều hơn một giờ so với thời gian bay từ B đến A(do lực gió đẩy). Tìm vận tốc của gió.
  Ai biết giải bài này không, giúp cho mình vs,
  thank very much!

  Phản hồi

 69. Posted by Đạo on 05/06/2015 at 20:19

  Thầy cho em hỏi : 2 tỉnh cách A và B cách nhau 180km . Cùng 1 lúc ô tô đi từ A đến B và 1 xe máy đi từ B về A . Khi 2 xe gặp nhau tại C , từ C đến B ô tô chạy hết 2 giờ , từ C và A xe máy đi hết 4 giờ 30 phút . Tính vận tốc của ô tô và xe máy

  Phản hồi

 70. Posted by manh on 07/06/2015 at 12:39

  luc 7 gio mot nguoi di xe may khoi hanh tu A voi van toc 30km/h.sau do 1 gio,nguoi thu hai cung di xe may tu A duoi theo voi van toc 45km/h.Hoi den may gio nguoi thu 2 oi duoi kip nguoi thu nhat ? noi gap nhau cach A bao nhieu km

  Phản hồi

 71. một xe tải đi từ a-b với vận tốc 50km/h.đi được 24 phút thì gặp đường xấu nên vận tốc trên quãng đường còn lại giảm còn 40km/h. vì vậy đã đến nơi chậm 18 phút. tìm chiều dài quãng đường từ a-b

  Phản hồi

 72. Posted by ánh on 16/06/2015 at 22:03

  một bè nứa trôi tự do ( trôi theo dòng nước ) và một canoo đồng thời dời bến A để xuôi dòng sông đên B. canoo xuôi dòng 96km thỳ quay lại ngay. cả đi lẫn về hết 14h. trên đường về khi còn cách A 24km thỳ cano gặp chiếc bè. tính vận tốc riêng của canoo là vận tóc dòng nc.

  Phản hồi

 73. Hai người đi xe đạp khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A,B cách nhau 54 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2h .Tính vận tốc của 2 người đó biết rằng vận tốc của người đi từ A bằng 4/5 vận tốc của người đi từ B .

  Giúp mình với ạ !

  Phản hồi

 74. một ca nô chạy từ A-B mất 3h còn 1 chiếc bè trôi thì phải mất 12h. hỏi cano chạy từ B-A mất bao lâu aj giúp mình vs

  Phản hồi

 75. Posted by Trang on 12/07/2015 at 09:14

  Hai công nhân nếu làm chung thì 12h hoàn thành công việc, họ làm vs nhau trong 4 h thì người 1 chuyển đi, người hai làm nốt công viecj còn lại trong 10h.Hỏi người 2 làm một mình trong bao lâu sẽ hoàn thành công việc đó

  Phản hồi

 76. Posted by ngọc on 16/07/2015 at 20:50

  giúp mình với: 2 xe cùng khởi hành từ 2 địa điểm A và B cách nhau 140km và sau 2 h thì gặp nhau. tính vận tốc mỗi xe biết rằng mỗi h xe đi từ A nhanh hơn xe đi từ b là 10 km/h

  Phản hồi

  • Posted by loan on 18/07/2015 at 16:01

   gọi vận tốc của xe khởi hành từ a là x (km/h) x>10
   thì vận tốc của xe khởi hành từ b là x>10 km/h
   quang duong ma xe khoi hanh tu a di duoc la 2x km
   quang duong ma xe khoi hanh tu b di dc la 2(x-10) km
   vi tong quang duog ma 2 xe di dc bang tong tu a den b nen ta co phuong trinh:
   2x + 2(x-10) = 140
   co the giai pt do chu

   Phản hồi

 77. Posted by phuong on 17/07/2015 at 13:14

  có ai giúp mjh với. ko làm đc chắc chết mất: 1 người lái ôtô dự định đi từ a đến b với vận tốc là 48km/h. nhưng sau khi đi đc 1h thì bị tàu hỏa chắn ngang mất 10 phút. do đó để kịp đến b đúng thời gian đã định người đó phải tăng vận tốc thêm 6km/h. tinh quang duong ab

  Phản hồi

  • GỢI Ý : thời gian thực tế = thời gian dự định – thời gian nghỉ.
   Gọi x là quảng đường AB (x > 0 km)
   thời gian dự định của ôtô là :
   x/48 (h)
   vận tốc thực tế của ôtô là :
   48 + 6 = 54 (km/h)
   thời gian thực tế của ôtô là :
   (x-48)/54 (h)
   Dựa vào đề bài ,ta có phương trình :
   1+ (x-48)/54 = x/48 – 10/60
   giải : x ……

   Phản hồi

 78. Posted by phuong on 17/07/2015 at 21:11

  nhưng mak vẫn còn vận tốc 48km/h đi trong 1h mak thầy

  Phản hồi

 79. Posted by loan on 18/07/2015 at 14:17

  có ai giúp mjh với: đầu năm giá xe đạp điện tăng 5%. nhưng cuối năm lại giảm 5%. vì vậy giá 1 xe đạp điện vào cuối năm rẻ hơn trước lúc tăng giá là 250 nghìn đồng. hỏi giá xe đạp điện trước lúc tăng giá là bao nhiêu? thanks trước

  Phản hồi

 80. Posted by nhi on 22/07/2015 at 16:28

  một xe đạp đi từ A đến b cách nhau 108km. Cùng lúc đó, một ô tô khởi hành từ B đến A có vận tốc lớn hơn vận tốc xe đạp là 18km/h. Sau khi 2 xe gặp nhau tại C,xe đạp phải đi mất 4h nữa mới đến B.hãy tính vận tốc của mỗi xe .

  Phản hồi

 81. Posted by Nguyễn Hà Thu on 22/07/2015 at 20:57

  Một người đi xe máy từ A đến B bằng xe máy với vận tốc 30km/h. Lúc từ B về A người đó đi bằng ô tô với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe máy 12km/h. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 40 phút. Tính quãng đường AB ?

  Phản hồi

 82. vui lòng giải hộ mình bài toán này:một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 280m.Nếu giảm chiều dài 10m,tăng chiều 10m thì mảnh vườn thành hình vuông.Tính diện tích mảnh vườn

  Phản hồi

 83. các pác giúp em vs:GPT vs M là tham số :M^2-9+M^2+3M=0

  Phản hồi

 84. Two trains are moving toward each other on parallel tracks from stations 332 miles apart. One train is averaging 48 mi/h and the other 56 mi/h. If the faster train leaves 1h 30 min after the slower train, how long will it take the faster train to meet the slower train?

  Phản hồi

 85. Xe thứ nhất chuyển động từ A về B, xe thứ 2 chuyển động từ B về A (vận tốc của xe 2 lớn hơn vận tốc của xe 1). Hai xe gặp nhau lần thứ nhất tại 1 điểm cách A 10km. Sau khi gặp nhau xe 1 tiếp tục chuyển động về B rồi quay lại A, xe thứ 2 tiếp tục chuyển động về A rồi quay lại B. Hai xe gặp nhau lần 2 tại 1 điểm cách B 3km. Tính quãng đường AB?

  Phản hồi

 86. Posted by nguyễn thị thu hà on 05/01/2016 at 13:03

  một ô tô đi từ a đến b với vận tốc 35km/h lúc về chạy vs vận tốc 12km/h vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 1/2 giờ tính quãng đường ab

  Phản hồi

 87. 2 vòi nước cùng chảy vào 1 bể nước không có nước thì sau 24/5 giờ đầy bể. nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau thì mở thêm vòi thứ 2 thì sau 6/5 giờ nữa mới đầy bể. hỏi nếu ngay từ đầu mở vòi thứ 2 thì sau bao lâu mới đầy bể?

  Phản hồi

 88. Hai ôtô cùng khởi hành cùng một lúc trên quãng đường AB dài 120km. Mõi giờ ô tô 1 chạy nhanh hơn ô tô 2 là 10km nên đến B trước ô tô 2 là 2/5 giờ. Tính vận tốc mỗi xe

  Phản hồi

 89. một học sinh từ lớp 5 đến lớp 9 trải qua 31 kì thi. Kì thi năm sau nhiều hơn kì thi năm trước và kì thi lớp 9 gấp 3 lần kì thi lớp 5. Tính số kì thi lớp 8

  Phản hồi

 90. Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tang mỗi cạnh lên 3 cm thì diện tích tam giác đó sẽ tăng them 36 cm2, và nếu một cạnh giảm đi 2cm, cạnh kia giảm đi 4 cm thì diện tích của tam giác giảm đi 26 cm2

  Phản hồi

 91. Posted by Kate_Nguyen on 04/02/2016 at 20:00

  Một lớp học tham gia trồng cây ở một lâm trường trong 1 thời gian dự định với năng suất 300 cây/ ngày. Nhưng thực tế đã trồng thêm được 100 cây/ ngày. Do đó đã trồng thêm được tất cả 600 cây và hoàn thành trước kế hoạc 1 ngày. Tính số cây dự định.

  Phản hồi

 92. Posted by Hằng Bùi on 06/02/2016 at 13:09

  lúc 6h 30′ một người đi xe máy đi từ A đến B dài 75 km với vận tốc định trước.Đến B người đó nghỉ lại 20′ rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn 5km/h.Người đó về đến A lúc 12h 20′. Tính vận tốc dự định của người đó.

  Phản hồi

 93. Posted by yen on 13/02/2016 at 20:45

  thầy ơi giúp em bài này với. 1 người đi xe máy từ A đến B lúc 7 giờ sáng với vận tốc trung bình là 30km/h. sau khi đi được nửa quãng đường người đó nghỉ lại 20 phút rồi đi tiếp nửa quãng đường sau với vận tốc trung bình là 25km/h. tính quãng đường AB. biết người đó đi đến B lúc 12 giờ 50 phút

  Phản hồi

 94. Thầy ơi, hướng dẫn hộ em bài này với ạ: lúc 6h, một ô tô xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình 40km/h. Khi đến B, người lái xe làm nhiệm vụ giao nhận hàng trong 30 phút rồi cho xe quay trở về A với vận tốc trung bình 30km/h. Tính quãng đường AB biết rằng ô tô trở về A lúc 10h cùng ngày

  Phản hồi

 95. Posted by Hoa on 14/02/2016 at 11:58

  Cho mình hỏi bài 37 trang 30 của thầy cái khúc thầy giải pt là sao mình không hiểu lắm! Các bạn giải thích giúp mình được không ạ?

  Phản hồi

 96. Hai ô tô khởi hành cùng 1 lúc đi từ A đến B cách nhau 300km. Ôtô 1 mỗi giờ chạy nhanh hơn ô tô 2 là 10km nên đến B sớm 1h. Tính v mỗi xe..
  Thầy giúp em với ạ?

  Phản hồi

 97. Posted by Huyen huyen on 16/02/2016 at 19:29

  Mot xi nghiep du dinh lam 1500 san pham trong 30 ngay . Vi cai thien nen da vuot moi ngay 15 san pham. Do do xi nghiep da san xuat hoan thanh truoc xi nghiep va con lam them duoc 255 san pham . Hoj thuc te xi nghiep da rut ngan duoc bn ngay

  Phản hồi

 98. Posted by Lạ Yến on 17/02/2016 at 10:27

  Toán 8: Hai người cách nhau 37,8km đi lại gặp nhau và cùng khởi hành lúc 8 giờ. người thứ nhất đi bộ với vận tốc 5,6km/giờ, người thứ 2 đi xe đạp với vận tốc 16km/giờ. Hỏi 2 người gặp nhau lúc mấy giờ ?

  Phản hồi

 99. Posted by trinh quoc an on 18/02/2016 at 10:20

  giải giúp em bài toán sau;
  một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thac than , mỗi ngày khai thác được 30 tấn
  khi thực hiện thi được 50 tấn đội hoàn thanh trước 1 ngày và vượt mức 10 tấn
  theo kế hoạch thì đội khai thác bao nhiêu tấn than
  \

  Phản hồi

  • Posted by khoa on 18/02/2016 at 22:42

   gọi thời gian khai thác than theo dự định là x
   thời gian khai thác than khi thực hiện là x-1
   theo công thức :số tấn than trong 1 ngày x số ngày = tổng tấn than
   tổng số than khai thác theo dự định là 30x
   tổng số than khai thác khi thực hiện là 50(x-1)
   ta thấy khi bớt đi phần khai thác dư, số than khai thác khi thực hiện = số than khai thác theo dự định
   Vậy ta có phương trình: 50(x-1)-10=30x
   50x-50-10=30x
   50x-30x=50+10
   20x=60
   x=60/20
   x=3(ngày)
   dựa vào công thức trên ta có 3 x 30=90
   Vậy theo dự định là 90 tấn than

   Phản hồi

 100. Posted by quỳnh on 21/02/2016 at 08:10

  giải hộ mk bài này vs chiều mk phải i hok rồi:
  1 xe máy đi từ Ađến B dài 200km cùng lúc đó một xe máy khác đi từ B đến A.Sau 5h 2 xe gặp nhau nếu sau khi đi đk 1h45p mà xe đi từ A nghỉ 40p rồi mới đi tiếp thì phải sau 5h22p kể từ khi khởi hành 2 xe mới gặp nhau.Tính vận tốc mỗi xe

  Phản hồi

 101. Posted by moon DJ on 28/02/2016 at 08:52

  / Hai vòi nước cùng chảy vào một bể chứa nước. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 40l, vòi thứ hai chảy 30l mỗi phút. Nếu cho vòi thứ hai chảy nhiều hơn vòi thứ nhất 6 phút thì hai vòi chảy được một khối lượng nước như nhau và bằng 1/2 khối lượng nước của bể. Tính thể tích bể nước?

  Phản hồi

 102. Posted by chi15112002 on 29/02/2016 at 19:40

  Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 20km/h,lúc về với vận tốc 15km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 10 phút . Tính quãng đường AB

  Phản hồi

 103. giải hộ mình bài này với
  Lúc 7h sáng , 1 người đi xe máy từ A -> B dài 45km .Tới B , người đó giải quyết xong công việc trong 1h30p rồi quay về A . Tới A lúc 11h. Đoạn AB gồm một đoạn đường bằng và một đoạn lên dốc . Vận tốc lúc lên dốc là 24km/h , lúc xuống dốc là 45 km/h (lúc về) , trên đoạn đường bằng là 40 km/h . Hỏi đoạn đường bằng dài bao nhiêu km?

  Phản hồi

 104. Posted by châu on 01/03/2016 at 20:38

  đi đoạn đường dài 48km, khi về đi đường tắt ngắn hơn 13km. Vận tốc lúc về bằng 5/6 vận tốc lúc đi. Thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính vận tốc lúc đi

  Phản hồi

 105. một người đi từ A-b với vận tốc Trung bình 60km/h lúc về người đó chỉ đi với vận tốc 45km/h nên thời gian về nhiều hơn 45 phút.tính quãng đường AB

  Phản hồi

 106. Thầy ơi! Tại sao x7/2 bằng 7x

  Phản hồi

 107. Posted by Ánh Tuyết on 21/03/2016 at 11:40

  Tìm số tự nhiên có 2 chữ số biết rằng tổng 2 chữ số là 10. Nếu đổi vị trí cho nhau thì ta được số mới lớn hơn số ban đầu 36 lần. Tìm số ban đầu.
  Giúp em thầy ơi!

  Phản hồi

 108. lúc 7h sáng một xe lửa khởi hành đi từ A dự kiến đến B vào lúc 17h40p. Nhưng thực tế xe đi với vận tốc nhỏ hơn vận tốc dự kiến 10km/h .Nên xe đã đến B vào lúc 19h48p
  Tính quãng đường AB và vận tốc dự kiến của xe

  Phản hồi

 109. Tìm một số có 5 chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 1 vào bên phải thì được một số gấp 3 lần nếu viết thêm 1 vào bên trái số đó.

  Phản hồi

 110. Posted by kim nhỏ on 02/04/2016 at 14:46

  giải giúp e bài này với
  quãng đường AB dài 30 km. Lúc 7 giờ một người đi xe đạp từ A đến B. Đến 8 giờ một xe máy đi cũng đi từ A và đến B sớm hơn người đi xe đạp là 20 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc xe máy gấp 3 lần vận tốc xe đạp

  Phản hồi

 111. Posted by Trần Minh Vũ on 11/04/2016 at 21:33

  giải giúp em bài này với
  Một xe tải và một xe con cùng khởi hành từ A đến B . Xe tải đi với vận tốc 30 km/h
  xe con đi với vận tốc 45 km/h . Sau khi đi được 3/4 quãng đường AB , xe con tăng vận tốc thêm 5 km/h trên quãng đường còn lại . Tính quãng đường AB biết rằng xe con đến B sớm hơn xe tải là 2 giờ 20 phút

  Phản hồi

 112. giải giúp em bài này với
  khi mới nhận lớp 8A,cô chủ nhiệm dự định chia lớp thành 3 tổ có số học sinh như nhau . Nhưng sau đó lớp nhận thêm 4 học sinh nữa .Do đó cô chủ nhiệm đã chia đều số học sinh của lớp thành 4 tổ. hỏi lớp 8A hiện có bao nhiêu học sinh. Biết rằng so với phương án ban đầu ,số học sinh mỗi tổ hiện nay có ít hơn 2 học sinh

  Phản hồi

 113. Posted by Hoa Dang on 14/04/2016 at 15:43

  Huệ và Giang cùng khởi hành từ 1 nơi. Huệ đi bộ vs v1= 4km/h và khởi hành trc Giang 2h. Giang đi xe đạp đuổi theo Huệ với v2 = 12km/h
  a, Sau bao lâu từ lúc Giang khởi hành thì Giang đuổi kịp Huệ?
  b, ” ” ” ” ” ” ” ” thì Giang cách Huệ 4km?

  Phản hồi

 114. Posted by khámh on 16/04/2016 at 19:10

  Thời gian nghỉ 20p nữa b
  3-1/3=
  Ta co pt…

  Phản hồi

 115. Một ô tô đi từ A đến B và từ B đến A hết 7 giờ. Vận tốc lúc đi là 40km/h, lúc về là 30km/h. Tính quãng đường AB

  Phản hồi

 116. Posted by Nhật Quang on 22/04/2016 at 21:24

  1 oto dự định đi từA đến B với vtốc 48km/hsau khi đi đc 1h xe bị hỏng phải dừng lại sửa 15p.Do đó để đến B oto phải tăng tốc thêm 6km/h.Tính AB

  Phản hồi

 117. mot ca no xuoi dong tu ben a den ben b voi van toc 30 km/h. sau do lai di duoc tu B ve A. thoi gian di xuoi ich hon thoi gian di nguoc la 1 gio 20 phut. tinh khoang cach giua hai ben Ava B biet rang voi van toc dong nuoc la 5 km/h

  Phản hồi

 118. Posted by Đỗ Năng Cường on 25/04/2016 at 20:45

  Trung học cơ sở Cao Thành

  Phản hồi

 119. thầy ơi giải giúp em với: một người đi xe máy dự định đi từ huế vào hội an với thời gian là 3 giờ 20 phút.Khi đi, người ấy tăng vận tốc thêm 5km/h nên đã đên hội an sớm hơn 20 phút. Tính quãng đường huế đên Hội an và vận tốc dự định.

  Phản hồi

 120. Posted by Quyên Quyên on 01/05/2016 at 09:58

  Một cano xuôi dòng với vận tốc 30km/h, về là 28km/h tổng t/g đi và về là 3h30′ .tính quãng đường đi được
  GIẢI
  Gọi x km (x>0) là quãng đường đi, thì thời gian đi là x/30h, thời gian về là x/28h
  Thời gian đi và về là 3h30ph=3,5h
  Theo đề bài ta có phương trình
  x/30+x/28=7/2
  Theo đề bài ta có:
  x/30+x/28=7/2
  56x/1680+60x/1680=5880/1680
  56x+60x=5880
  x=5880/(56+60)
   x~50,7

  Vậy quãng đường đi được là 50,7km
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Em làm vậy đúng không ạ?

  Phản hồi

 121. Posted by linh on 03/05/2016 at 18:10

  Đường sông xuôi từ A-B ngắn hơn đường bộ 12km đi cano từ A-B hết 4h. Còn đi ô tô nhanh hơn 1h30′.Tính vận tốc riêng của cano.Biết vận tốc riêng của cano là 2km/h và vận tốc dòng nước là 2km/h
  Giải giúp em với ạ em đang cần gấp

  Phản hồi

 122. 1 ô tô dự định đi từ đỉnh a đến b cách nhau 120km trog tgian đã định. Sau khi đi 1h ô tô bị xe hoả chắn đg mất 10p vì vậy để đến b đúng hạn xe phải tăng vận tốc thêm 6km/h. Tính vận tốc ô tô ban đầu

  Phản hồi

 123. Posted by Nguyễn Tiến Lực on 04/05/2016 at 21:41

  cho em hòi bài này với

  Phản hồi

 124. Posted by thao on 04/05/2016 at 22:35

  mot to san xuat theo ke hoach moi ngay phai san xuat 40 san pham .Khi thuc hien , moi ngay to da san xuat duoc 45 san pham , do do to da hoan thanh truoc ke hoach 2 ngay va con vuot muc 15 san pham . Hoi theo ke hoach to phai san xuat bao nhieu san pham???????

  Phản hồi

 125. giải bài toán sau bằng cách lập phương trình
  trên đoạn đường từ địa điểm A đến địa điểm B, cùng một lúc ô tô khởi hành từ A đến B còn 1 xe máy xuất phát từ C đến B và chúng cùng đến B sau 3h( C nằm giữa A và B). Hỏi ô tô đi từ A đến C mất bao lâu biết rằng vận tốc xe máy bằng 2/3 vận tốc ô tô
  giúp e bài này với thầy ơi

  Phản hồi

 126. Posted by nhungpk78 on 05/05/2016 at 20:29

  mk cần có 1 số bài toán chuyển động để thi học kì

  Phản hồi

 127. Posted by Hạ Nhật on 27/05/2016 at 17:36

  một nguoi di xe dap từ a den b dài 3km.lúc về nguoi do tăng thêm 3km/h do đó thời gian về ít hơn thời gian di là 36 phút.tính vận tốc lúc đi

  Phản hồi

 128. Posted by Cảnh on 28/05/2016 at 15:33

  Đường sông từ thành phố A đến thành phố B ngắn hơn đường bộ 10km. Nếu đi từ A đến B bằng ca nô thì mất 3 giờ 20 phút, còn đi bằng ô tô chỉ mất 2 giờ. Tính vận tốc ca nô biết ô tô đi nhanh hơn ca nô 17km.
  Giúp mình với TT

  Phản hồi

 129. Posted by Đặng Thị Huỳnh Như on 16/06/2016 at 19:19

  Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2016-2017 tỉnh Đồng Tháp(không chuyên)
  Trong dịp hè, Dũng được ba mẹ cho về thăm ông bà ngoại bằng phương tiện xe đạp. Dũng đi xe đạp từ nhà đến nhà ông bà ngoại ở một xã thuộc huyện Tháp Mười trong một thời gian đã định. Tuy nhiên khi còn cách nhà ông bà ngoại 10km, Dũng nhận thấy nếu không tăng vận tốc thì sẽ đến nhà ông bà ngoại chậm mất 5 phút, do đó Dũng đã tăng vận tốc thêm 5km/h thì tới nhà ông bà ngoại sớm hơn dự định 5 phút. Tính vận tốc Dũng đi xe đạp lúc chưa tăng tốc.

  Phản hồi

 130. Thầy giúp e vs : một ô tô phải đi qdg AB dài 60km trong 1 thời gian nhất định. Xe đi nửa đầu qđg vs vận tốc hơn dự định 10km/h và đi vs nửa sau kém hơn dự định 6km/h. Biết ô tô đến đúng dự định. Tính thời gian dự định đi qđg AB?

  Phản hồi

 131. Posted by hh on 17/06/2016 at 20:09

  3 người di chuyển từ a đến b theo thứ tự thời gian là 8 giờ, 8h 30, 9h. Vận tốc người 1 là 20km/h, vận tốc người 2 là 25 km/h, người 3 đi 45p thì gặp người thứ 2, và đi đến B cùng với người thứ nhất. tính vận tốc người thứ 3, tính quãng đường AB

  Phản hồi

 132. Một ca nô xuôi dòng 1 khúc sông hết 1h10p và ngược dòng khúc sông đấy 1h30p. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc dòng nước là 2km/h

  Phản hồi

 133. một người đi xe đạp , một người đi xe máy, một người đi ô tô ,khởi hành lúc 7h, 8h,9h với vận tốc lần lượt là 10km/h, 30km/h, 50km/h.Đến mấy giờ ô tô ở vị trí cách đều xe đạp và xe máy?

  Phản hồi

 134. Hai xe khách khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 140km đi ngước chiều nhau và sau 2 h chúng gặp nhau .Tính vận tốc mỗi xe biết xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10km~~help me ~~

  Phản hồi

 135. :một xe tải đi từ A đến B với vận tốc là 40km/h.sau đó 1h thì 1 xe con cũng đi từ B đến A với vận tốc 65km/h.hai xe gặp nhau khi xe tải mới đi được 2/5 quãng đường AB. tính chiều dài quãng đường AB
  #giúp em với ạ

  Phản hồi

 136. Posted by Lê Lan Nhi on 23/01/2017 at 12:54

  Anh Công lái xe ô tô khởi hành từ A lúc 6h40′. Đến 8h10′ anh An cũng đi ô tô khởi hành từ A và đuổi theo với vận tốc trung bình là hơn 20km/h. Họ gặp nhau lúc 11h10′. Tìm vận tốc trung bình của mỗi người.

  Phản hồi

 137. Posted by Minh Anh on 01/02/2017 at 00:53

  một ca nô đi xuôi từ A đến B với vận tốc là 24km/h. Nghỉ tại B 15′. Rồi đi ngược từ B về A tất cả hết 11h15′. Biết vận tốc dòng nước là 2km/h. Tính quãng đường AB

  Phản hồi

 138. Posted by Lê Xuân Hải on 09/02/2017 at 21:38

  thay oi , lam giup em vs:
  1 người dự định đi trong qđ 120km trong 2,5 giờ. Đi 1 giờ nghỉ 15 phút. Để đến đích đúng như dự định người đó phải tăng vận tốc thêm 1,2 lần. Hỏi vận tốc ban đầu của người đó là ?

  Phản hồi

 139. Posted by Mai on 15/02/2017 at 21:00

  một ca no đi xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 4 giờ, và ngược dòng từ B đến A mất 5 h. Tính khoảng cách giữa 2 bến, biết vận tốc dòng nước là 2 km/h

  Phản hồi

 140. thầy ơi giúp em bài này với: Quãng đường AB dài 270 km.hai ô tô cùng xuất phát từ A đến B. Ô tô thứ nhất có vận tốc hơn vận tốc của ô tô thứ 2 là 12km/h nên đến B trước ô tô thứ hai 42 phút.Tính vận tốc mỗi xe.

  Phản hồi

  • Posted by Lan Anh on 25/02/2017 at 22:22

   GIẢI:

   đổi 42’=0,7h
   gọi V oto 1 là x và T oto 1 là y
   =>V oto2 =x+12
   =>T oto2 =y-0,7
   ta có:
   xy=270=> y=270/x
   (x+12)(y-0,7)=270
   xy-0,7x+12y-8,4=270
   270-0,7x+12y-8,4=270
   -0,7x+12y=8,4
   -0,7x+12*270/x=8,4
   -0,7+3240+8,4x
   x=62,3
   vậy V(2)=62,3
   V(1)=62,3+12=74,3

   đây nhé bạn!

   Phản hồi

 141. Posted by Quyết on 23/02/2017 at 21:11

  Một ô tô tải đi từ A đến B với vận tốc 45km/h. Sau đó một thời gian một xe con cũng xuất phát từ A với vận tốc 60km/h và nếu không có thay đổi gì thì đuổi kịp ô tô tải ở B. Nhưng sau khi đi được một nửa quãng đường AB thì xe con tăng vận tốc thành 75km/h nên sau đó 1 giờ thì đuổi kịp ô tô tải. Tính quãng đường AB.
  giúp em với thầy ơi

  Phản hồi

 142. Posted by Lan Anh on 24/02/2017 at 22:50

  có phải có vấn đề ko? bài số 2 ý phần lời giải?!?
  x/5o-x/60=4/5
  tiếp thì phải là 60x/300-50x/300=4/5 chứ ?!?
  => 10x/300=4/5 hay x/30=4/5 và kết quả là 24…

  Phản hồi

 143. Posted by Quyết on 02/03/2017 at 21:02

  Một ô tô tải đi từ A đến B với vận tốc 45km/h. Sau đó một thời gian một xe con cũng xuất phát từ A với vận tốc 60km/h và nếu không có thay đổi gì thì đuổi kịp ô tô tải ở B. Nhưng sau khi đi được một nửa quãng đường AB thì xe con tăng vận tốc thành 75km/h nên sau đó 1 giờ thì đuổi kịp ô tô tải. Tính quãng đường AB.
  giúp em với thầy ơi!!

  Phản hồi

 144. Posted by thao on 08/03/2017 at 16:23

  lúc 8h,1 xe máy khởi hành từ điểm A đến điểm B vs vận tốc 35km/h. Sau đó 24 phút, trên cùng tuyến đường đó, 1 ô tô đi từ B đến A vs vận tốc 45km/h. Biết quãng đường AB dài 90km. Hỏi 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ?

  Phản hồi

 145. Posted by Nguyễn Trang on 18/03/2017 at 20:36

  các bạn ơi giúp mình với: một ô tô đi từ A đến B hết 3h12ph .Nếu vận tốc tăng thêm 10km/h thì đến B sớm hơn 32p .Tính quãng đường ABvaf vận tốc ban đầu của xe?

  Phản hồi

 146. Posted by Nhi on 04/04/2017 at 20:47

  Quãng đường từ A đến B dài 180km.Xe thứ nhất khởi hành từ A đến B.Cùng lúc đó và trên cùng quãng đường AB,xe thứ hai khởi hành từ B đến A với vận tốc lớn hơn vận tốc xe thứ nhất là 10 km/h.Biết rằng hai xe gặp nhau cách A là 80km.Tính vận tốc của mỗi xe
  Các bạn ơi giúp mình

  Phản hồi

 147. lúc 7h , một chiếc cano xuôi dòng từ bến A đến bến B ,cách nhau 36 km ,rồi ngay lập tức quay trở về và đến bến A lúc 11h30 .tính vận tốc của cano khi xuôi dòng, biết vận tốc nước chảy là 6km/h… giúp mình nhé..^-^…

  Phản hồi

 148. 1 o to xuoi dong tu ben A den ben B mat 4 gio va nguoc dong tu ben B den ben A mat 5 gio . Tinh khoang cach giua ben A den ben B , biet van toc dong nuoc la 2 km/h

  Phản hồi

 149. bài này khó quá giải hộ với :
  đg sôg từ thành phố A đến thành phố B ngắn hơn đg bộ là 22km .để đi từ A đến B , cano đi hết 2h40′ còn ô tô đi hết 2h biết vận tốc ô tô hơn vận tốc cano là 18 km/h
  tính vận tốc của ô tô

  Phản hồi

 150. Posted by dậu ngọc anh on 22/04/2017 at 19:51

  hai công nhân dược giao làm 1 số sản phẩm, người thứ nhất phải làm ít hơn người thứ hai 10 sản phẩm. Người thứ nhất làm trong 3h20′, người thứ 2 làm trong 2h , biết rằng mỗi giờ người thứ nhất làm ít hơn người thứ 2 là 17 sản phẩm . Tính số sản phẩm người thứ nhất làm được trong 1h

  Phản hồi

 151. Posted by conan on 22/04/2017 at 21:27

  mot ca no xuoi dong tu A->B het 1h 20 phut va nguoc dong het 2h.Biet van toc dong nuoc la 3Km/h.Tinh van toc rieng cua ca no

  Phản hồi

 152. Posted by conan on 22/04/2017 at 21:33

  giup e voi

  Phản hồi

 153. Mọi người giải giúp em bài này với ạ:

  Một người dự định đi xe máy trên một quãng đường dài 120km trong 2.5 giờ.Đi được một giờ,người ấy nghỉ lại 15 phút.Để đến đích đúng dự định người ấy phải tăng vận tốc gấp 1.2 lần vận tốc cũ.Tính vận tốc lúc đầu của người ấy.

  Phản hồi

 154. Posted by pham hoai on 30/04/2017 at 09:40

  Hai ôtô khởi hành từ hai địa điểm A ,B đi ngược chiều nhau .Xe đi từ A có vận tốc 40 km/h ,xe đi từ B có vận tốc 30 km/h. Nếu xe đi từ B khởi hành sớm hơn xe đi từ A là 1 giờ thì hai xe gặp nhau ở điểm cách đều A và B. Tinh quãng đường AB .

  Phản hồi

 155. Posted by hạnh on 01/05/2017 at 09:44

  một ô tô dự định đi từ tỉnh a đến tỉnh b mất 2,5h nếu nó đi vs vận tốc nhỏ hơn vận tốc dự định là 10km/h thì sẽ mất nhiều thời gian hơn 50 phút tính quãng đường ab

  Phản hồi

 156. Posted by Sangkute Bùi Đình on 03/05/2017 at 20:54

  thầy giải hộ em bài này : 2 xe vận hành cùng lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 225km.sau 3h gặp nhau.tính vận tốc của mỗi xe,bít rằng mỗi hxe đi từ A đi nhanh hơn xe đi từ B là 5km

  Phản hồi

 157. Posted by sswhitzz2 on 09/05/2017 at 18:10

  năm nay tuổi cha gấp 3 lần tuổi Hoa. Hoa tính rằng 14 năm nữa thì tuổi cha chỉ gấp 2 tuổi Hoa thôi. Hỏi năm nay Hoa bao nhiêu tuổi

  Phản hồi

 158. Posted by chi on 09/05/2017 at 21:00

  Toán 8: Một tàu hoả cần vận chuyển một lượng hàng. Người lái tàu tính rằng nếu xếp lên mỗi toa 14 tấn hàng thì còn thừa lại 4 tấn, còn nếu muốn xếp lên mỗi toa 16 tấn hàng thì còn thiếu 6 tấn nữa. Hỏi tàu hoả đó có mấy toa chở hàng

  Phản hồi

 159. Posted by huy on 20/06/2017 at 10:19

  giải giúp em với : lúc 7 giờ sáng ,một người đi xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 10 km/h . sau đó lúc 8h40 phút 1 người khác đi xe máy đuổi theo với vận tốc 30 km/h . hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ ?

  Phản hồi

 160. 1 học sinh đi từ nhà đến trường với vận tốc 6km/h , học sinh này đi từ nhà về trường theo đường cũ với vận tốc 4km/h . Tính vận tốc trung bình của học sinh đó cả đi cả về

  Phản hồi

 161. Posted by Nguyen thi thanh van on 09/07/2017 at 17:33

  Giai bang cach lap phuong trinh
  1 o to khoi hanh tu a luc 7h40p den 9h10p, 1 o to khac cung khoi hanh tu a duoi theo xe di truoc va lon hon xe di truoc la 20km/h va duoi kip xe di truoc luc 12h10p. Tinh van toc cua moi xe

  Phản hồi

 162. Có 2 loại thép vụn chứa 5% và 40% Niken.Cần lấy bao nhiêu thép vụn mỗi loại để luyện được 140 tấn thép chứa 30% Niken

  Phản hồi

  • giup e vs thầy ơi[

   Phản hồi

  • khối lượng Niken có trong 140 tấn thép chứa 30% Niken ::
   140 . 30% = 42 (tấn)
   gọi x (tấn) khối lượng Niken có trong thép chứa 5% Niken.
   => khối lượng Niken có trong thép chứa 40% Niken : 42 – x (tấn)
   khối lượng thép chứa 5% Niken cần là : x:5% = 20x(tấn)
   khối lượng thép chứa 40% Niken cần là : (42 – x):40% = (42 – x).2,5(tấn)
   theo đề bài : luyện thành 140 tấn thép, ta có phương trình :
   20x + (42 – x).2,5 = 140
   x = 2 (tấn)
   vậy : khối lượng thép chứa 5% Niken cần là : 20x = 20.2 = 40(tấn)

   khối lượng thép chứa 40% Niken cần là : (42 – x).2,5= (42 – 2).2,5= 100(tấn)

   Phản hồi

   • Posted by Hương Hà on 28/05/2018 at 23:20

    thầy giúp con bài này vs ạ :
    1 tàu thủy xuôi dòng từ A ->B dài 24km, cùng lúc đó 1 bè nứa được thả trôi sông từ A. khi đến B tàu quay lại A và gặp bè nứa ở điểm cách A là 3km . Tính vận tốc tàu thủy khi nước yên lặng biết vận tốc dòng nước là 3km/h

    Phản hồi

 163. Giúp em bài này thầy ơi :(
  Một xe tải và một xe con đi từ A đến B. Xe tải đi vs vận tốc 30km/h, xe con đi vs vẫn tốc 45km/h. Sau khi đi đc 3/4 quãng đường AB thì xe con tăng tốc thêm 5km/h trên quãng đường còn lại. Tính quãng đường AB biết xe con đến trước xe tải 2h 30′

  Phản hồi

 164. Posted by trần phương thảo on 10/02/2018 at 16:49

  cac ban giup minh giai bai nay voi

  Phản hồi

 165. help
  bác hiệp lên tỉnh với vận tốc là 15km/h.Sau đó 10p cô liên cũng lên tỉnh với vận tốc nhỏ hơn vận tốc của bác hiệp là 3km/h.Biết cô liên lên tỉnh sau bác hiệp 40p.Tính quãng đường từ nhà lên tỉnh.

  Phản hồi

 166. Posted by Trần Ngọc Anh on 18/02/2018 at 09:52

  giúp e vs ạ . MỘT người lái ô tô dự định đi từ a đến b vs vận tốc 32km/h nhưng sau khi đi đc 1 h vs vận tốc ấy người đó nghỉ 15p do đó để ến kịp b vs t.gian đã định ng đó phải tăng vận tốc thêm 4km/h . tính quãng đường AB

  Phản hồi

 167. Posted by Hoang ANh on 25/02/2018 at 14:28

  một người đi ô tô khởi hành từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc 40km/h. Nhưng sau khi đi hết 1/4 thời gian dự tính (1/4 quãng đường) người này muốn tới B sớm hơn 30 phút nên tăng vận tốc lên 60km/h. TÍnh quãng đường AB và thời gian dự tính đi hết quãng đường đo

  Phản hồi

 168. Thương của 2 số bằng 6.Nếu gấp 3 lần số chia và giảm số bị chia đi 1 nửa thì số thứ nhất thu đc bằng số thứ hai thu đc.Tìm hai số lúc đầu

  Phản hồi

 169. Posted by thao on 23/04/2018 at 17:28

  một ng ik xem máy dự định đi từ a đến b trong thời gian nhất định.sau khi đi đc nửa đoạn đường đầu vs vận tốc 30 km/h thì ng do ik tiếp nửa quãng đường còn lại vs vận tốc 36 km/h do đó đến b sớm hơn dự định 10 phút .tính quãng đg ab và thời gian dự định

  Phản hồi

 170. Posted by nguyenvanquyet on 04/05/2019 at 20:56

  Hai địa điểm A và B cách nhau 56km, lúc 6h45″ một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 10km/h. Sau đó 2h 1 người đi xe đạp từ B đến A với vận tốc 14km/h. Hỏi đến mấy giờ họ gặp nhau và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: