Bài 2 : Phương trình đường tròn

Bài 2

Phương trình đường tròn

–o0o–

duong tron

1. Định nghĩa :

Đường tròn (O) là tập hợp các điểm M(x, y) sao cho khoảng cách từ M đến một điểm O(a,b) là một khoảng R không đổi. O gọi là tâm, R là bán kính.

2. Phương trình đường tròn dạng tổng quát :

Cho Đường tròn (O) có  tâm O(a, b) và R là bán kính.

(x – a)2 + (y – b)2 = R2

3. Phương trình đường tròn dạng khai triển :

x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0

trong đó tâm O(a, b) và bán kính R = \sqrt{a^2+b^2-c}

4. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại M(x0, y0) :

(x0 –a)(x – x0) + (y0 – b)(y – y0 ) = 0

========================================

BÀI TẬP SGK :

BÀI 1 TRANG 83 SGK :

Tìm tâm và  bán kính của các đường tròn sau :

a)      x2 + y2 – 2x – 2y – 2  = 0

giải.

ta có : -2a = -2, -2b = -2 và c = -2

=> a = 1, b = 1 và c = -2

Tâm O(1, 1)

bán kính R = \sqrt{a^2+b^2-c}= \sqrt{1^2+1^2-(-2)}=2

BÀI 2 TRANG 83 SGK :

Lập phương trình đường tròn (C)  trong các trường hợp sau :

 1. (C)  có tâm I(-2 ; 3) và đi qua M(2 ; -3).
 2. (C)  có tâm I(-2 ; 3) và tiếp xúc đường thẳng d : x – 2y + 7 = 0
 3. (C) có đường kính AB với A(1 ; 1) và B(7 ;5).

Giải.

 1. (C) có tâm I và đi qua M => bán kính R = IM = \sqrt{(2+2)^2+(-3-3)^2}=\sqrt{52}

(C) có phương trình : (x + 2)2 + (y – 3)2 = 52

duong tron tiep xuc duong thang

2. (C) tiếp xúc đường thẳng d =>  bán kính R=d(I, d)=\frac{ |-2-2.3+7| }{\sqrt{1^2+2^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}

(C) có phương trình : (x + 2)2 + (y – 3)2 = 1/5

3. (C) có đường kính AB => tâm I(x ;y) là trung điểm AB : : \begin{cases} x=\frac{x_A+x_B}{2}=4\\ y=\frac{y_A+y_B}{2}=3\end{cases}(d) I(4 ;3).

(C) => bán kính R = IA = \sqrt{(4-1)^2+(3-1)^2}=\sqrt{13}

(C) có phương trình : (x – 1)2 + (y – 1)2 = 13.

BÀI 3.a TRANG 84 SGK :

Lập phương trình đường tròn (C) đi qua ba điểm : A(1 ;2), B(5 ;2) và C(1 ;-3)

Giải.

Phương trình đường tròn (C) dạng : x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0

(C) đi qua điểm A(1 ;2), nên : 5 -2a -2b + c = 0 (1).

(C) đi qua điểm B(5 ;2) nên : 29 – 10a – 4b + c = 0 (2).

(C) đi qua điểm C(1 ;-3) nên : 10 – 2a + 6b + c = 0 (3).

Từ (1), (2) và (3) : a = 3 ; b = -1/2 ; c = -1

đường tròn (C) dạng : x2 + y2 – 6x – y  – 1 = 0

—————————————————————————————————

BÀI 6 TRANG 84 SGK cơ bản :

Cho đường tròn (C) dạng : x2 + y2 + 4x – 8y  – 5 = 0

 1. Tìm tâm và  bán kính của đường tròn.
 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại A(-1 ;0).
 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn vuông góc d : 3x -4y +5 = 0.

Giải.

ta có : -2a = -4, -2b = 8 và c = -5

=> a = 2, b = -4 và c = -5

Tâm I(2, -4)

bán kính R = \sqrt{a^2+b^2-c}=\sqrt{2^2+4^2-(-5)}=5

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại A :

(x0 – a)(x – x0) + (y0 – b)(y – y0 ) = 0

(-1 – 2)(x + 1) + (4)(y) = 0

3x – 4y + 3 = 0

tiếp tuyến vuông góc d : 3x -4y +5 = 0 => tiếp tuyến  Δ : 4x + 3y + c = 0

(C) tiếp tuyến Δ : 4x + 3y + c = 0 => : bán kính R=d(M, \Delta )

<=> \frac{ |8-12+c| }{\sqrt{4^2+3^2}} = 5

<=> |c – 4| = 25

<=> c – 4 = 25 hoặc c – 4 = -25

<=> c  = 29 hoặc c = -21

tiếp tuyến : 4x + 3y + 29 = 0 ; 4x + 3y -21 = 0.

 Câu VI.a đại học khối A 2011 (1,0 điểm)

1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng Δ: x + y + 2 = 0 và đường tròn(C) : x2 + y2 – 4x -2y =0 Gọi I là tâm của (C), M là điểm thuộc Δ. Qua M kẻ các tiếp tuyến MA MB đến (C) (A B là các tiếp điểm). Tìm tọa độ điểm M, biết tứ giác MAIB có diện tích bằng 10.

Đáp Án.

=========================================

Văn ôn  – Võ luyện :

Câu VI.b.1  đại học khối B 2011 (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh B (1/2; 1) Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB tương ứng tại các điểm D, E, F. Cho D (3;1)và đường thẳng EF có phương trình y – 3 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A, biết A có tung độ dương.

  Câu VI.b đại học khối D 2011 (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(1; 0) và đường tròn (C): x2 + y2 – 2x + 4y – 5 = 0. Viết phương trình đường thẳng Δ cắt (C) tại hai điểm M N sao cho tam giác AMN vuông cân tại A.

  Câu VI.a đại học khối D 2010 (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(3; −7), trực tâm là H(3; −1), tâm đường tròn ngoại tiếp là I(−2; 0). Xác định tọa độ đỉnh C, biết C có hoành độ dương.

Câu VI.b.1 đại học khối A 2009 (1,0 điểm)

 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) : (x – 1)2 + y2 = 1. Gọi là I tâm của đường tròn (C) Xác định toạ độ điểm M  thuộc sao cho (C) sao cho góc IMO=300.

—————————————————————————————————————–

Đề thi đại học khối A năm 2011 :

Advertisements

64 responses to this post.

 1. Posted by vu dinh manh on 01/07/2012 at 01:15

  co mot so loi sai do thay ah

  Trả lời

 2. Posted by thanh nha on 14/03/2013 at 05:20

  thay oi thay co the poss them nhieu de dai hoc dc ko ak

  Trả lời

 3. Posted by quang nam on 09/04/2013 at 22:44

  tìm phương trình đường tròn nội tiếp tam giác ABC co 3 pt 3 cạnh :
  (AB):3x-4y+36=0, (AC): x-4=0, (BC) : 4x+3y+23=0 .Thầy giúp em cách giải bài nhanh nhất và sơm nhất nha thầy

  Trả lời

  • Posted by Lâm Thuận Phong on 30/05/2013 at 16:18

   Điểm I là giao của 2 đường phân giác BAC:2x+4y=56, pg BCA:9x+3y=-3, được tọa độ I (-6;17), b.kính R = k.cách I đến cạnh = 10 nên pt dạng (x+6)²+9y-17)²=100. khó hiểu nt cho mình 0163.293.0837

   Trả lời

   • Posted by Kim Ngân on 27/02/2016 at 21:26

    pt đường phân giác AI : 2x-y+4=0(nhận), TH của bạn làm là loại vì đây là phân giác trong => I(-1;2). tính độ dài các cạnh, áp dụng hê thức lượng suy ra r=5=> pt

    Trả lời

 4. Posted by soctynhh on 29/04/2013 at 13:52

  Bài 3.a
  Đường tròn (C) dạng : x2 + y2 – 6x – y – 1 = 0
  Sai rồi thầy ơi phải là : x2 + y2 -6x + y – 1 = 0 chứ :)

  Trả lời

 5. Posted by nguyễn thúy ngân on 24/05/2013 at 12:38

  thầy ơi. hướng làm bt này như nào ạ
  Cho 2 đường tròn (C) và (C”). viết pt đường tròn có tâm thuộc đường thẳng d và tiếp xuc với (C) (C’)

  Trả lời

  • Posted by Lâm Thuận Phong on 30/05/2013 at 17:39

   Ngu kiến của phong đây, bạn làm cùng mình nhé:
   Tâm C, C’ mình gọi là K1, K2 cho dễ nhìn.
   Đặt tọa độ tròn (Cx) tâm Kx cần tìm (N;M) và bán kính Rx:
   1. Kx (M;N) thuộc d: y=ax+b nên tọa độ Kx (N;aN+b).
   2. (Cx) tx (C) nên Rx + R1 = K1Kx nên (Rx + R1)² = (N – x1)² + (M – y1)².
   3. (Cx) tx (C’) nên Rx + R2 = K2Kx nên (Rx + R2)² = (N – x2)² + (M – y2)².
   Bạn thế các kiểu vào là tìm ra đ.c R cả N là xong, đừng làm nhầm nhé :)

   Trả lời

 6. Posted by thank on 27/05/2013 at 02:47

  hay quá thầy ơi,em cảm thấy kiến thức rất sát với nội dung ôn tập,vừa có thể ôn lại kiến thức và đủ tư liệu ôn thi,chúc thầy mạnh khỏe

  Trả lời

 7. Posted by TRAN DANG KHOA on 19/10/2013 at 23:50

  thay oi giai bai nay nhu the nao ak….cho (c);x2+y2-4x+2y+1=0 va denta ;3x-4y+2=0 cau A;xet vi tri tuong doi cua denta va (c)? cau B;lap phuong trinh duong thang d di qua I va d vuong goc denta?

  Trả lời

 8. Posted by Lê Thị Thu Hiền on 29/03/2014 at 09:28

  thầy ơi giúp em với, em cảm ơn trc ạ
  tìm toạ độ các giao điểm của đường thẳng
  {x = 1 + 2t : y = -2 + t
  và đường tròn (C) : (x – 1)^2 + (y – 2)^2 = 16
  bài này là bài 26 trang 95 sách giáo khoa hình 10 nâng cao đó thầy

  Trả lời

  • Gợi ý :
   + thế phương trình đường thẳng vào phương trình (C).
   + giải phương trình f(t) = 0.
   + thế t vào phương trình đường thẳng , ta được tọa độ giao điểm.

   Trả lời

  • Posted by mộng on 05/03/2015 at 17:27

   tuyệt chào thầy em là học sinh lớp 10 trường thpt vị thủy em rất thích toán mong được làm quen với thầy và trao đổi với thầy về những kiến thức hay

   Trả lời

 9. thầy ơi
  giúp em bài tập này với
  em cảm ơn trước ạ
  ^^
  Viết phương trình đường tròn trong các trường hợp sau:
  đường tròn tâm I và tiếp xúc với đường thẳng đenta
  a) I(-3;2), đenta trùng với Ox
  b) I(-3;-5) đenta trùng với Oy

  Trả lời

  • Gợi ý :
   + đường thẳng (Δ) trùng với Ox : y = 0

   + đường tròn tâm I và tiếp xúc với đường thẳng (Δ) : bán kính R = d(I, Δ).

   b) Oy : x = 0

   Trả lời

 10. Posted by Tran Thanh tam on 01/05/2014 at 08:15

  cho pt đường tròn:x^2+y^2-2x+6y+1=0
  viết pt tiếp tuyến của đương tròn biết nó cắt hai trục tọa độ tạo thành một tam giác cân

  Trả lời

  • Posted by bao on 26/05/2014 at 15:35

   tìm tâm của dt
   vì tiếp tuyến của đương tròn biết nó cắt hai trục tọa độ tạo thành một tam giác cân nên tt // với dt y=x or y=-x
   d(tt,i)=R =>pttt

   Trả lời

 11. Posted by Nguyễn Thương Huyền on 10/05/2014 at 05:49

  Ở câu VI.a đại học khối A 2011 làm như cách của thầy thì giả thiết S=10 mình không cần tới nữa ạ?
  Vậy thì làm S=IA.MA để làm gì ạ?

  Trả lời

 12. Posted by bao on 26/05/2014 at 16:32

  Thầy có thể cho em một số ứng dụng của ptdt để giải đại số không, e có một cuốn sách của tác giả Trần Phương nói vê ứng dụng ptdt để giải bài toán min-max nhưng chỉ cho mấy bt nhưng không có pp và lời giải nên hơi thắc mắc, thầy có thể đưa ra cho e cái pp và một số bài ứng dụng dc k thầy!

  Trả lời

 13. Posted by Chín on 27/06/2014 at 21:56

  CHO MINH THAM GIA VAO CUNG CA NHA NHE!

  Trả lời

 14. Posted by Nhoanh on 17/08/2014 at 15:55

  cho A(4,3) ,B(4,1) và đường d:x+6y=0.Viết pt đường tròn đi qua A,B sao cho tiếp tuyến của đường tròn tại A, B cắt nhau tại điểm H thuộc d

  Trả lời

 15. Posted by Aishiteru Sakura on 27/10/2014 at 14:59

  Giúp bài này với ạ:
  (C): Tâm I(2;-3), cho M(2,4căn3).
  Viết pt đường thẳng cắt (C) tại 2 điểm A,B để tam giác MAB đều?

  Trả lời

 16. Posted by thao on 11/01/2015 at 12:49

  giúp e vs, viết pt đường tròn tâm I thuộc d: x-6y-10=0 va txuc vs d1: 3x+4y+5=0, d2: 4x-3y-5=0

  Trả lời

  • Gợi ý :
   – Gọi I(x0; y0)
   – I thuộc d: x-6y-10=0 => I(6y0 + 10; y0).
   – txuc vs d1: 3x+4y+5=0, d2: 4x-3y-5=0 = >d(I;d1) = d(I;d2) .
   thế tọa độ I vào và giải được y0 => x0.
   – tính R = d(I;d1)
   – pt đường tròn tâm I , bán kính R.

   Trả lời

 17. Thầy ơi thầy giúp e một số bài tập này với ạ….
  1)Cho A(1;1/2); B(-1;2); C(3;4)
  a) Viết PT đường tròn đường kính AB
  b)Viết PT đường tròn tâm C và tiếp xúc với AB
  C)Viết PT đt qua A;B;C(đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tâm là giao điểm của 3 đường trung trực)
  2)VIết PT đt (c) tiếp xúc với 2 trục tọa độ và có tâm thuộc đường thẳng (d):2x-y-4=0.
  3)cho A(2;0); B(6;4) Viết PT đt (c) tiếp xúc với Ox tại A và khoảng cách từ tâm đt (c) đến B=5
  4) Cho tam giác ABC có A(0;2) B(-2;2); C(4;-2)
  a) Viết PT qua A;B;C
  b) Gọi H là chân đường cao kẻ từ B và M;N lần lượt là trung điểm caue AB;Ac Viết PT qua M;N;H.
  5) Cho đường thẳng (d):x-7y+10=0,Viết PT đt(c) có tâm thuộc 2x+y=0 tiếp xúc với (d) tại A(4;2)
  Em cảm ơn thầy ạ…thầy gợi ý chi tiết giúp e với ạ…

  Trả lời

 18. Thầy ôi giải giúp e bài này với:
  Trong mặt phẳng với hệ toạ độ oxy cho 2 đ tròn (C) x2+y2-2x-2y+1=0, (C’) x2+y2+4x-5=0, cùng qua M(1,0. Viết pt đường thẳng denta Qua M cắt 2 đường tròn trên lần lượt tại A,B sao cho MA=2MB.

  Trả lời

 19. thầy ơi bài 2.2 chỗ tính bán kính của thầy á. Em thấy a=1 mà sao thầy ghi a=-1. Em chưa hiểu.
  Hay là thầy có chút nhầm

  Trả lời

 20. Posted by Đỗ Quốc Anh on 07/04/2015 at 18:40

  trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2;1) và đường thẳng d: x2+y2+2x-4y-4=0 tìm tâm và bán kính của (C) Viết pt đường thẳng d đi qua A cắt (C) tại M và N sao cho MN=4

  Trả lời

 21. Posted by Đỗ Quốc Anh on 07/04/2015 at 18:41

  thầy giải giúp e với ạ

  Trả lời

 22. Posted by linh việt nam on 11/04/2015 at 19:42

  cho đường tròn có phương trình : x^2+y^2-bx-28=0. lập phương trình tiếp tuyến cùng phương với đường thẳng :5x+4y=0. tìm tọa độ các tiếp điểm. thầy giúp e được k ạ

  Trả lời

 23. Ủa trong sách ghi phương trình đường tròn là x2 + y2 + 2ax + 2by + c = 0 mà thầy?

  Trả lời

 24. thầy ơi cho em hỏi thế nào là tiếp tuyến có phương cho trước?

  Trả lời

 25. Posted by huong on 10/05/2015 at 16:43

  Thay oi.cho e hoi
  để lap ptdtron đi qua 2diem A(1;2) B(3;4) va tx vs d : 3x+y-3=0
  ntn ạ

  Trả lời

  • gợi ý :
   + gọi (O) dạng tổng quát : (x – a)^2 + (y – b)^2 = R^2
   + A thuộc (O) [thế tọa độ A vào (O) ]=> phương trình (1)
   B thuộc (O) [thế tọa độ B vào (O) ]=> phương trình (2)
   + R = d(I,d) (3)
   giai hệ (1) – (2) – (3) ta được a, b,R.

   Trả lời


  • cách 2 : kết hợp kiến thức hình học :
   + tâm I nằm trên đường trung trưc của AB.
   + IA = d(I,d).phương trình dạng tham số
   các bước thực hiện :
   Bước 1 : lập phương trình (D) dạng tham số đường trung trưc của AB.
   Bước 2 : Gọi I thuộc (D).
   Bước 3 : dùng IA = d(I,d) . giải tìm I và R.
   Bước 4 : lập phương trình đường tròn.

   Trả lời

 26. Posted by lan nhi on 12/05/2015 at 17:32

  Em chào thầy. Em đang có 1 bài mà tìm mãi chưa ra cách giải. Thậy giúp em vs ạ. e cảm ơn thầy trước ạ.
  Cho đường tròng có C pt x²+y²-2x-4y+1=0 và điểm p(2;1) một đường thăng đi qua p cắt đt C tại A và B. Tiếp tuyến của A và B với đt C cắ nhau tại M. Biết M € đt D có pt là x²+y²-6x-4y+11=0

  Trả lời

 27. thầy ơi giải giúp e bài này với ạ : Cho đường tròn (C) :x^2+y^2-2x-4y=0 là phương trình đường tròn nội tiếp tam giác đều ABC.biết đường thẳng BC đi qua M(7/2;2).Tìm tọa A

  Trả lời

 28. Posted by giap linh on 19/05/2015 at 18:18

  trong mat phang oxyz cho duong tron c co phuong trinh x^2 + y^2 – 6x + 2y + 6 =0. diem a(1;3) viet phuong trinh duong thang d di qua a va cat duong tron tai b, c sao cho ab + ac nho nhat

  Trả lời

 29. Posted by why on 20/05/2015 at 10:50

  trong mặt phẳng oxy cho tam giác ABC vuông tại A có B(-2;1) và C(8;1) đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có bán kín r=3can5 -5 tìm toa do tam I cua duong tron ngoi tiep biet biet tung do cua I la so duong

  Trả lời

 30. Posted by Quoc on 06/06/2015 at 16:08

  Giup e bai nay voi thay oi

  Trả lời

 31. cho em hỏi bài này với ạ : cho điểm A(-3;-4) tâm đường tròn nội tiếp I(2;1) và tâm đơừng tròn ngoại tiếp J(-1/2;1).Viết pt BC

  Trả lời

 32. Thầy ơi cho em hỏi là có phương trình tham số của đường tròn ko ạ

  Trả lời

 33. Posted by luuthilan on 16/07/2015 at 09:14

  thưa thầy tìm tọa độ của bài này ntn ạ: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng Δ: x + y + 2 = 0 và đường tròn(C) : x2 + y2 – 4x -2y =0 Gọi I là tâm của (C), M là điểm thuộc Δ. Qua M kẻ các tiếp tuyến MA và MB đến (C) (A và B là các tiếp điểm). Tìm tọa độ điểm M, biết tam giác MAB đều

  Trả lời

 34. th ơi cho e hỏi:
  Cho (C) :x^2+y^2-4x+3=0 và đường thẳng delta:4x-3y=0
  viết pt đường tròn (C) đối xứng với (C) qua đường thẳng delta
  làm theo hướng nào ạ?

  Trả lời

 35. Posted by Lộc on 20/02/2016 at 16:28

  thầy ơi, thầy làm giúp em bài này ạ:
  cho A(-3;-5) B(-4;2). tìm pt đường tròn đi qua A,B và có tâm thuộc đường thẳng (d): x-y+5=0

  Trả lời

 36. Posted by trần hiếu on 19/03/2016 at 19:45

  Viết phương trình đtròn tiếp xúc vs (D) VÀ TÂM NẰM TRÊN (D1)

  Trả lời

 37. Posted by Sinh on 24/03/2016 at 20:13

  Lập phương trình của đường tròn c đi qua 2 điểm A(1;2) , B(3;4) và tiếp xúc với đường thẳng d: 3x+y-3=0

  Giải cụ thể hộ em với ạ

  Trả lời

 38. Posted by HỤe on 25/03/2016 at 22:34

  Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) : (x-1)² + (y+1)² = 10 biết tiếp tuyến đó tạo với đường thẳng d: 2x + y – 4=0 một góc 45 độ

  Mình cảm ơn nhiều!

  Trả lời

 39. Posted by tuyết on 04/04/2016 at 21:01

  cho x2+Y2-6x-2y+6=0
  viết phương trình tiếp tuyến với (c) xuất phát từ A(5;7).tìm tọa độ tiếp điểm

  Trả lời

 40. Posted by lan anh on 07/04/2016 at 13:32

  thầy cho em hỏi bài này
  Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD, đường chéo BD có phương trình 20x-10y-9=0, đường thẳng qua C kẻ vuông góc vơi AC cắt các dường thẳng AB ,AD lần lượt tai M và N. dường tròn C x^2+y^2-6x-2y+5=0 đi qua các điểm A,M,N. tìm tọa độ điểm C

  Trả lời

 41. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD, đường chéo BD có phương trình 20x-10y-9=0, đường thẳng qua C kẻ vuông góc vơi AC cắt các dường thẳng AB ,AD lần lượt tai M và N. dường tròn C x^2+y^2-6x-2y+5=0 đi qua các điểm A,M,N. tìm tọa độ điểm C

  Trả lời

 42. Posted by tho on 14/04/2016 at 09:53

  viết phương trình đường tròn có tâm I(2,1) và cắt đường thẳng d;3x+y-1=0 theo 1 dây cung có độ dài =4 .giúp e bài này

  Trả lời

 43. bài 2.3 đó thầy, có trung điểm I tính ra là (4;3) rồi mà phương trình sao lại là (x-1)^2+(y-1)^2=13 hả thầy

  Trả lời

 44. Thầy ơi giúp e bài này với : cho đường tròn (c) x^2+y^2 -2x-4y =0 và điểm M ( 6;2) viết phương trình đường thẳng đenta đi qua M cắt đường tròn tại 2 điểm phân biệt sao cho 2 MA =3MB

  Trả lời

 45. Viết phương trình đường tròn qua điểm A (1;0) và tiếp xúc với 2 đường thẳng:
  d
  1
  d1 : 2x – y + 2 = 0 và
  d
  2
  d2: 2x + y – 18 = 0

  Trả lời

 46. Cho A(-1;2) và đường thẳng delta:{x=1+t|y=2+t.
  +Viết pt đường tròn tâm A và tiếp xúc với đt delta
  Cho em hỏi bài này làm thế nào ạ thưa thầy?

  Trả lời

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: