Bài 3 : Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 3

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

–o0o–

1. Công thức :

1> Bình phương của một tổng :

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2> Bình phương của một hiệu :

(A – B)2 = A2 – 2AB  + B2

3> Hiệu hai bình phương :

A2 – B2 = (A – B)(A + B)

2. Áp dụng : bài tập SGK

Bài 16/t11

a). x2 + 2x + 1 = x2 + 2.x.1 + 12 = (x + 1)2

b). 9x2 + y2 + 6xy = (3x)2 + 2.3x + y2 = (3x + y)2

c) 25a2 + 4b2 – 20ab = (5a)2 – 2.5a.2b + (2b)2 = (5a – 2b)2

d) x2 –x  + ¼ = x2 –2.x. ½  + (½)2 = (x – ½) 2

BÀI 17 TRANG 11 :
(10a + 5)^2 = 100a^2 + 100a + 25= (100a^2 + 100a) + 25
=100a(a + 1) + 25

sau đó ,đồng nhất một giá trị cụ thể. ví dụ :

(10a + 5)^2 = 100a(a + 1) + 25
tính số 25^2 về dạng trên rồi áp dụng công thức.

25^2 = (10.2 + 5)^2 = 100.2(2 + 1) + 25 = 600 +25 = 625

bài 20b/t12 :

(2x + 3y)2 + 2.( 2x + 3y) + 1 = (2x + 3y)2 + 2.( 2x + 3y).1 + 12

= [(2x + 3y) + 1]2 = (2x + 3y + 1)2

Bài 24/ t12 : tính giá trị của biểu thức

A = 49x2 – 70x + 25 = (7x)2 – 2.7x.5 + 52 = (7x – 5)2

a) khi x = 5

A =( 7.5 – 5)2 = 900

b) khi x = 1/7 

A =( 7.1/7 – 5)2 = 16

PHƯƠNG PHÁP HAI LẦN ĐỒNG NHẤT:=======

Đồng nhất lần 1 : đồng nhất công thức.

xem nhóm 3 đơn thức có dạng :  ( ?1 )2  + ?2 + ( ?3 )2

có thể sử dụng công thức cộng (CT 1) hay trừ (CT 2)

Đồng nhất lần 2: đồng nhất biểu thức.

+ chọn biểu thức A và B : ( ?1 : được chọn A )2  + ? + ( ?3  : được chọn B )2

+ Kiểm tra xem : 2.A.B = ?2 đúng thì công thức dùng được.

========================================================

Lưu ý : 

Ta chỉ nháp hoặc nhẩm . khi đúng mới trình bày.

Minh họa :  

49x2 – 70x + 25

Ta nhận thấy rằng :

Đồng nhất lần 1 :

gống CT 2.

Đồng nhất lần 2:

 49x= (7x)   = (A)2 [chọn A = 7x]

25 = (5)2 = (B)2 [Chọn B = 5 ]

kiểm tra : 2AB = 2.7x.5 = 70x đúng dùng được.

ta có được :  49x2 – 70x + 25 = (7x)2 – 2.7x.5 + 52 = (7x – 5)2

BÀI TẬP BỔ SUNG :

BÀI 1 : TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA BIỂU THỨC :

a)      A = x2 + 2x +5

b)      B = -4x2 + 8x – 1

Giải.

a)      Ta có  : A = x2 + 2x +5 = (x + 1)2 + 4

Vì  (x + 1)2 ≥ 0 mọi x

<=> (x + 1)2 + 42 ≥ 4

Hay A ≥ 4

Vậy giá trị nhỏ nhất của A = 4 khi x + 1 = 0 <=> x = -1

b)      B = -4x2 + 8x – 1 = -(4x2 – 8x) – 1 = -(2x – 2)2 + 3

Vì  -(2x – 2)2  ≤  0 mọi x

=> = -(2x – 2)2 + 3 ≤ 3

Hay B ≤ 3

Vậy giá trị lớn nhất của B = 3 khi 2x – 2 = 0 <=> x = 1

BÀI 2 : TÌM GIÁ TRỊ CỦA THAM SỐ m KHI C = 1 VÀ X =-2 :

Biết C = (x – 2)2 – x(x + 1) – m

GIẢI.

C = (x – 2)2 – x(x + 1) – m = x2 – 4x + 4 –x2 – x – m = -5x +4 – m

KHI C = 1 và x =-2 ta có :

-5.(-2) + 4 – m = 1

m =  13

vậy : m =13

BÀI 3 : tìm x, biết :

 1. 2(x  + 2)2 – x (2x – 1) = 5
 2. x2 – 4x + 4 = 0
 3. x2 + 2x + 5 = 0
 4. x2 – 6x + 8 = 0
 5. x2 + 4x – 12 = 0

Giải.

2(x  + 2)2 – x (2x – 1) = 5

2x2 + 8x + 8 – 2x2 + x = 5

9x = 5 – 8 = -3

x =-3/9 = -1/3

 x2 – 4x + 4 = 0

x2 – 2.2.x + 22 = 0

(x – 2)2 = 0

x – 2  = 0

x = 2

x2 + 2x + 5 = 0

x2 + 2.1.x + 12 + 4 = 0

(x + 1)2 = -4 < 0 (vô lý)

Vậy : không tìm được x.

x2 – 6x + 8 = 0

x2 – 2.3.x + 32  – 12 =  0

(x – 3)2 – 12 = 0

(x – 3  – 1)(x – 3  + 1) = 0

x – 4  = 0  hoặc x – 2   = 0

x = 4 hoặc x = 2

x2 + 4x – 12 = 0

x2 – 2.2.x + 22  – 42 =  0

(x + 2)2 – 42 = 0

(x + 2 – 4)(x  +2 +4 ) = 0

x – 2  = 0  hoặc x  + 6   = 0

x = 2 hoặc x = -6

Advertisements

160 responses to this post.

 1. thưa thầy mấy cài này em học nhưng khó hiểu quá thầy ạ.em nắm vững quy tắc rồi nhưng không biết chọn nhưng số và chia ra để đươc A B ạ

  Phản hồi

 2. Posted by Quýt Mập on 29/08/2011 at 10:59

  thưa thầy, thầy có thể giúp em bài 19,20 sgk toán đại số 8 tập 1 đc k ạ?

  Phản hồi

  • Em làm thử đi. sau đó post lên nhá. sai thì sữa.

   Phản hồi

   • dạ thầy cho em biết (a+b)^2=a^2+2ab+b^2 là như thế nào dc ko thầy và những hằng thức có trong bài những hằng thức đang nhớ luôn.em cam ơn thầy trước

    Phản hồi

    • trong biến đổi đại số, ta sữ dụng một số kết quả cho gọn và không cần chứng minh lại .
     (a+b)^2= (a + b)(a + b) = a^2+ab+ab+b^2 = a^2+2ab+b^2.
     thông thường khi tính ta khai triển đẳng thức (VT sang VP).khi ta thu gọn đẳng thức (VP sang VT).
     khi làm bài tập thì ta phải biến đổi đại số, dùng đẳng thức cho gọn. vì vậy em nên :
     + Nhớ 7 đẳng thức.
     + Cách sữ dụng.

     Phản hồi

   • thay giai cho em bai 18,19,21,22,23,25 di.thay giai nhanh roi viet len de em xem ket qua nhe.

    Phản hồi

 3. Posted by nguyentrai2010 on 07/09/2011 at 14:43

  thay co the giup em bai 17 sgk phan dai so duoc khong a?

  Phản hồi

  • BÀI 17 TRANG 11 :
   (10a + 5)^2 = 100a^2 + 100a + 25= (100a^2 + 100a) + 25
   =100a(a + 1) + 25
   Áp dụng : tính
   25^2 = (10.2 + 5)^2 = 100.2.(2+1)+25 = 600 + 25 = 625 [a = 2]

   Phản hồi

   • Posted by linh on 09/09/2011 at 15:03

    thay oi! co the giup em bai 18,19 va 20 khong a?em xin tran thanh cam on

    Phản hồi

   • Posted by nguyennguyen006 on 02/09/2013 at 18:33

    thưa thầy, em chưa hiểu lắm về bai 17(10a + 5)^2 = 100a^2 + 100a + 25= (100a^2 + 100a) + 25 mong thầy giảng giùm em, em cám ơn thầy

    Phản hồi

 4. Posted by khó hiểu on 20/09/2011 at 19:29

  thầy làm hộ em bài 25/12 SGK toán T1
  em xin trân thành cảm ơn

  Phản hồi

 5. Posted by uyen on 29/09/2011 at 16:28

  thay oi.sao phan nay kho the a.em nam vung kien thuc roi ma 0 tai nao hieu them duoc.thay co the bay em cach nao de hoc nhanh , nhanh hieu 0 a.em cam on thay

  Phản hồi

  • “hoc nhanh , nhanh hieu ” là do ” cái đầu” phản xạ sau khi ta đọc đề bài. nên để học tốt chính là ở bản thân em quyết định. Nó phụ thuộc vào mốt số yếu tố :
   + bản thân em có muốn hay không ?
   + phản xạ có điều kiện : tiếp thu (đọc, nghe…) xữ lí, phản xạ ra bên ngoài…
   + nhẫn …..

   Đây là một kỹ năng biến đổi đại số về dạng đơn gian. Nó có lợi cho em khi học toán.

   Phản hồi

 6. Posted by nhan on 02/10/2011 at 11:20

  thay lam dum em bai 14

  Phản hồi

 7. Posted by doan thaid duy on 15/10/2011 at 20:57

  thay giup em cach lam biet bieu dang thuc dang nho

  Phản hồi

 8. Posted by Hoài Thương on 20/11/2011 at 23:00

  Em chào thầy! Cho em hỏi
  25^2 = (10.2 + 5)^2 = 100.2.(2+1)+25 = 600 + 25 = 625 [a = 2]
  Bài này do đâu mà mình biết a=2 vậy thầy, hay mình cho đại số tự nhiên nào cũng dc hả thầy?

  Phản hồi

  • ta chứng minh công thức dạng tổng quát :
   BÀI 17 TRANG 11 :
   (10a + 5)^2 = 100a^2 + 100a + 25= (100a^2 + 100a) + 25
   =100a(a + 1) + 25

   sau đó ,đồng nhất một giá trị cụ thể. ví dụ :

   (10a + 5)^2 = 100a(a + 1) + 25
   tính số 25^2 về dạng trên rồi áp dụng công thức.

   Phản hồi

 9. Thầy ơi thầy làm sai câu b bài 1 rồi ạ

  Phản hồi

 10. Posted by phạm my on 20/05/2012 at 09:30

  thưa thầy, thầy cho em hỏi phương phát hai lần đồng nhất là như thế nào ạ, cái chỗ đó em không hiểu

  Phản hồi

 11. Posted by phạm my on 20/05/2012 at 09:39

  thầy có thể cho em 10 hằng đẳng thức không thầy, thầy pm em sớm nha!!!! tk thầy

  Phản hồi

 12. Posted by phạm my on 21/05/2012 at 15:46

  thầy ơi! sao thầy chưa pm em zậy

  Phản hồi

 13. Posted by hthgfgh on 05/06/2012 at 10:00

  côn thức đồng nhất thức là sao ha thầy . thầy ghi rõ công thức đó cho em đi

  Phản hồi

 14. Posted by vi on 06/06/2012 at 10:49

  1. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

  2. (A – B)2 = A2 – 2AB + B2

  3. A2 – B2 = (A + B)(A – B)

  4. (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

  5. (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

  6. A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

  7. A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

  8. (A + B + C)2 = A2 + B2 + C2 + 2AB + 2AC + 2BC

  9. (A + B – C)2 = A2 + B2 + C2 + 2AB – 2AC – 2BC

  10. A3 + B3 + C3 – 3ABC = (A + B + C)(A2 + B2 + C2 – AB – AC – BC)

  11. (A + B + C)3 – A3 – B3 – C3 = 3(A + B)(B + C)(A + C)

  Phản hồi

 15. Posted by vi on 06/06/2012 at 10:50

  đồng nhất công thức là làm sao vậy thầy , thầy có thể trả lời nhanh ko ak

  Phản hồi

  • khi ta biến đổi biểu thức đại số (rút gọn – triển khai), chúng ta thường dùng những hằng đẳng thức đáng nhớ (đã được chứng minh). Ta vận dụng phải :
   Yêu cầu 1 : Trong chương trình phổ thông ,thuộc lòng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ (ngoài 7 công thức trên phải chứng minh).
   1) (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2

   2) (A – B)^2 = A^2 – 2AB + B^2

   3) A^2 – B^2 = (A – B)(A + B)

   4) (A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3

   5) (A – B)^3 = A^3 – 3A^2B + 3AB^2 – B^3

   6) A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 – AB + B^2)

   7) A^3 – B^3 = (A – B)(A^2 + AB + B^2)
   Yêu cầu 2 : triển khai.
   khi tính ta phải triển khai (chiều từ VT sang VP) và thu gọn.

   Yêu cầu 3 : rút gọn. chiều từ VP sang VT.
   Trong khi giải bài toán, ta rút gọn phải dùng 1 trong 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, vậy ta dùng công thức nào ? Em nào có phản xạ tốt thì thấy liền. Nhưng khi, Ta không có hướng giải quyết thì sao ? Chúng ta dùng PHƯƠNG PHÁP HAI LẦN ĐỒNG NHẤT (cho nó cái tên cho dễ nhớ)
   Đồng nhất lần 1 : đồng nhất công thức.

   xem biểu thức cần rút gọn giống giống vế phải của 7 công thức trên. nếu không giống thì đi hướng khác, nếu hơi giống 1 trong 7 công thức thì Đồng nhất lần 2.
   có thể sử dụng công thức cộng (CT 1) hay trừ (CT 2)
   Đồng nhất lần 2: đồng nhất biểu thức.

   so sánh, nếu đúng công thức thì ta dùng.
   Lưu ý :
   Chúng ta nên nhớ hai lần đồng nhất này diễn nhanh trong “đầu” thôi. hay là ta nhẩm để tìm ra cách giải quyết thôi. Chúng ta làm nhiều bài tập để cho “cái đầu có phản xạ”. Em nào thông minh thì bước này là “chuyện nhỏ”. Chúc em học tốt.

   Phản hồi

 16. da thua thay la e k hjeu dc may fg fap lm baj ad of thay. E thay no cu roj roj lm sao ay

  Phản hồi

 17. Posted by minizkiss on 19/06/2012 at 20:07

  e ko hjeu the nao la dong nhat va dong nhat nhu the nao cung nhu cac cong thuc ve phuong phap dong nhat a?

  Phản hồi

 18. Posted by minizkiss on 20/06/2012 at 20:13

  thay zai zum e baj 17 trong bai nhung hang dang thuc dang nho lop 8

  Phản hồi

 19. Posted by Boyproso1 on 21/06/2012 at 14:40

  Thầy ơi em có 1 bài khó thầy giải dùm em
  1.CM rằng:
  a)(x^2-xy+y^2)(x+y)=x^3+y^3
  b)(x^2+xy+y^2)(x-y)=x^3-y^3
  c)x^3+y^3+2^3-3xyz=(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)
  d)35^2005-35^2004 chia hết cho 17
  e)43^2004+43^2005 chia hết cho 11
  f)27^3+9^3 chia hết cho 4
  g)(2m-3)(3n-2)-(3m-2)(2n-3)chia hết cho 5 với mọi số nguyên m,n

  Phản hồi

 20. Posted by cun con on 22/06/2012 at 07:42

  thầy có thể giúp em giải bài tập 21 trang 12 trong SGK lớp 8 được không ạ!
  em cám ơn

  Phản hồi

 21. Posted by cun con on 22/06/2012 at 07:44

  thầy có thể giúp em giải bài tập trong SGK bài 23 va bai 25 được không ạ!
  e, chân thành cám ơn

  Phản hồi

 22. Posted by cun con on 22/06/2012 at 09:57

  thầy ơi có 1 bài khó thầy giải giùm em
  tìm giá trị nhỏ nhất của các đa thức
  a) P= x^2-2x+5
  b) Q= 2x^2-6x
  c) M= x^2+y^2-x+6y+10

  Phản hồi

  • c) M= x^2+y^2-x+6y+10
   = (x – 1/2)^2 +(y + 3)^2 -1/4 -9 + 10
   = (x – 1/2)^2 +(y + 3)^2 + 3/4

   mà : (x -1/2)^2 ≥ 0 mọi x
   (y + 3)^2 ≥ 0 mọi x
   => (x -1/2)^2 +(y + 3)^2 ≥ 0 mọi x
   => (x -1/2)^2 +(y + 3)^2 + 3/4 ≥ 3/4 mọi x
   hay M ≥ 3/4 mọi x
   vậy : Giá trị nhỏ nhất của M = 3/4 khi x = 1/2 và y = -3.

   Phản hồi

 23. Posted by cun con on 22/06/2012 at 09:59

  thầy giúp em với
  Chứng tỏ rằng:
  a) x^2-6x+10>0 với mọi x
  b) 4x-x^2-5<0 với mọi x

  Phản hồi

  • a) x^2-6x+10
   = (x – 3)^2 -9 + 10
   = (x – 3)^2 +1
   mà : (x – 3)^2 ≥ 0 mọi x
   => (x – 3)^2 + 1 ≥ 1 > 0 mọi x
   vậy : (x – 3)^2 + 1 > 0 mọi x

   b) 4x-x^2-5
   = -(x – 2)^2 +4 -5
   = -(x – 2)^2 – 1
   mà : (x – 2)^2 ≥ 0 mọi x
   =>-(x – 2)^2 ≤ 0 mọi x
   => -(x – 2)^2 – 1 ≤ -1 < 0 mọi x
   vậy : -(x – 2)^2 – 1 < 0 mọi x

   Phản hồi

 24. thay giai ho em bai nay nha(12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x)=81 tim x

  Phản hồi

 25. Posted by Nguyễn Thức on 10/07/2012 at 22:45

  bài 24 tr12 làm như thế nào thưa thầy?

  Phản hồi

 26. Posted by ????????/ on 05/08/2012 at 11:50

  A = 49×2 – 70x + 25 = (7x)2 – 2.7x.5 + 52 = (7x – 5)2

  Phản hồi

 27. Posted by help me on 14/08/2012 at 09:03

  Thay giup em bai tap nay nhe:
  Tim x;4(x+1)^2+(2x-1)^2-8(x-1)(x+1)=11.

  CAM ON THAY TRUOC

  Phản hồi

 28. Posted by help me on 14/08/2012 at 15:17

  CAM ON THAY RAT NHIEU!

  Phản hồi

 29. Posted by NyNy on 21/08/2012 at 15:48

  Em cảm ơn thầy rất nhiều!

  Phản hồi

 30. Posted by nina on 31/08/2012 at 19:26

  thay oi bai 21 cau a lam sao vay thay giup em voi

  Phản hồi

 31. Posted by Trần Lê Hoàng Dũng on 03/09/2012 at 19:34

  Thầy giải dùm em bài 18

  Phản hồi

 32. Posted by Giang Giang on 05/09/2012 at 17:03

  em ko hieu lam ve bai nay. bai tap d0n gian thi lam duoc, chu phuc tap 1 ti th0j la em po tay r0i. thay giup em cach van dung dang thuc vao bai tap v0j. thanks thay tru0k ah

  Phản hồi

 33. Posted by Giang Giang on 05/09/2012 at 17:07

  35^2=(10.3+5)^2=100.3.(3+1)+25=900+25=925[a=3] dung ko thay?

  Phản hồi

 34. Posted by Hong on 17/09/2012 at 22:58

  Thay oi, thay chi giup em bai nay voi :
  Chung minh bieu thuc sau luon duong voi moi x : x^2 – x +1
  Em cam on thay nhiu ah!

  Phản hồi

 35. Posted by thangdien on 21/09/2012 at 16:59

  thay oi lam s de tom gon het noi dung hoc cua toan 8

  Phản hồi

 36. Posted by gì cũng được on 08/06/2013 at 19:37

  (a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab
  = a^2 – 2ab + b^2 +4ab
  = a^2 + 2ab + b^2
  đúng hông ạ?

  Phản hồi

 37. Posted by Ngốx on 21/06/2013 at 13:48

  Thầy giải giúp em bt 23/12 sgk nha…cảm ơn thầy nhìu ^^

  Phản hồi

  • Posted by Nika on 02/07/2013 at 00:28

   Cm: (a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab
   Blàm:
   Gọi (a+b)^2 là vế trái và ( a-b)^2 + 4ab là vế phải, ta có
   VT= (a+b)^2= a^2 + 2ab + b^2
   VP= (a-b)^2 + 4ab = a^2 – 2ab + b^2 + 4ab
   = a^2 + 2ab + b^2
   => VT = VP (ĐPCM)
   Câu sau cung tương tự như thế
   * Hi! cũng không chắc cóa đúng hôq nữa~ ^_^

   Phản hồi

 38. Posted by HS on 27/06/2013 at 12:25

  Thầy giải giúp em bài này với:
  Rút gọn:
  3(2^2+1)(2^4+1)…(2^64+1)+1

  Phản hồi

 39. Posted by Chỉnh Phạm on 03/07/2013 at 19:48

  thầy ơi cho em hỏi bài 17 trang 11 trong sách giáo khoa lớp 8 :chứng minh rằng
  (10a+5)^2=100a.(a+1)+25
  từ đó em hãy nêu cách tính nhẩm bình phương của 1 số tự nhiên có tận cùng bằng chữ số 5.
  Áp dụng để tính :25^2;35^2;65^2;75^2

  Phản hồi

 40. Posted by Chỉnh Phạm on 04/07/2013 at 14:46

  ai giải giùm tui với

  Phản hồi

 41. Posted by nunanunong on 11/07/2013 at 15:51

  nhờ thầy giai gium e nhhge: mai e phải nộp rôi; rút gọn (9x-1)^2+(1-5x)+2*(9x-1)*(1-5x)

  Phản hồi

 42. Posted by tran phuong thao on 14/07/2013 at 10:58

  thay oi giai ho em bai 17 phan 35^2 ,65^2,75^2

  Phản hồi

 43. Posted by thao teen 2000 on 14/07/2013 at 11:04

  thay oi giai cho em bai 19 voi giai nhanh thay nha

  Phản hồi

 44. Posted by Chut Chut on 15/07/2013 at 09:10

  thầy giúp em bài này với :
  rút gọn biểu thức (x-1)(x+2)–(x+1)x

  Phản hồi

 45. Posted by mai anh on 23/07/2013 at 14:14

  Thay oi con co bai muon hoi thay.
  Viet bieu thuc sau sang hieu 2 binh phuong:
  z^2-6z+5-t^2-4t

  Phản hồi

 46. Posted by tu anh on 23/07/2013 at 20:11

  Em co bai muon hoi thay : Cho a+b=1. Tinh a^3+b^3+3ab.
  Em cam on!

  Phản hồi

 47. Thay oi giai giup con bai nay voi:
  Cho tam giac ABC, cac duong trung tuyen BM va CN. Tren canh BC lay diem D va E sai cho BD= DE=EC. Goi H la giao diem cua AD va BM goi K la giao diem cua AE va CN
  a. chung minh rang ba duong thang MK, NH va BC dong quy
  b. gia su BC= 6cm, tinh HK

  Phản hồi

 48. Posted by tu anh on 24/07/2013 at 12:11

  Thay oi tra loi nhanh cho em di thay!!!

  Phản hồi

 49. Posted by Nguyễn Ngọc Hoàng Ân on 18/08/2013 at 14:59

  thầy ơi em thấy bài tập 18/SGK/11 khó quá giờ phải làm sao êể giải đây

  Phản hồi

 50. Posted by my on 19/08/2013 at 20:37

  thầy ơi giải em bài 23 trang 12 sgk tập 1 thầy ơi

  Phản hồi

 51. Posted by tamtitkute on 22/08/2013 at 16:46

  em k hiểu bài này thầy có thể giảng lại cho e được k?

  Phản hồi

 52. Thầy ơi có thể giảng kĩ cho em bài 16 được ko ạ ? Em vẫn ko hiểu cách tính , cách tìm ra x2 + 2.x.1 + 12 ( như vậy ) ấy ạ .

  Có cách nào để làm các dạng bài như bài 16 1 cách nhanh nhất ko ạ?

  Phản hồi

 53. Posted by vàng kim khánh on 27/08/2013 at 20:42

  thầy ơi cho em hỏi VT sang VP là j ạ

  Phản hồi

 54. Posted by vàng kim khánh on 27/08/2013 at 20:54

  thầy ơi em k hỉu bài 30 sgk lớp 8 t1 thầy có thể nói rõ hơn k ạ

  Phản hồi

 55. Thầy giúp em bài 18/SGK được không thầy.
  Câu a em làm : x^2+6xy+3^2y^2=(x+3y)^2
  Câu b em làm : 3^2x^2-10xy=25y^2=(3-25y)^2

  Phản hồi

 56. Posted by Akiko Rika on 02/09/2013 at 17:54

  Thầy giúp em giải bài 18 SGK nha thầy

  Phản hồi

 57. Posted by handoi chode_1022@yahoo.com.vn on 02/09/2013 at 19:22

  gup em lam bai toan dai so 17 trang 11

  Phản hồi

  • Posted by 123456 on 03/09/2013 at 07:50

   (10a + 5)^2 = 100a^2 + 100a + 25= (100a^2 + 100a) + 25
   =100a(a + 1) + 25
   sau đó ,đồng nhất một giá trị cụ thể. ví dụ :
   (10a + 5)^2 = 100a(a + 1) + 25
   tính số 25^2 về dạng trên rồi áp dụng công thức.
   25^2 = (10.2 + 5)^2 = 100.2(2 + 1) + 25 = 600 +25 = 625

   Phản hồi

 58. Posted by vy on 02/09/2013 at 20:20

  thầy ơi thầy có thể làm thêm các ? nha thầy từ bài này đến về sau nha thầy

  Phản hồi

 59. thay oi giai giup em bai 16, 18 ,21, 22, 23, 24 bai nhung hang dang thac dang nho sgk trang 11,12

  Phản hồi

 60. Posted by Ngô Ngọc Linh on 08/09/2013 at 08:16

  thầy ơi, sao bài tâp trong sgk không có bài 18 vậy thầy ???

  Phản hồi

 61. Posted by tạ nhung on 08/09/2013 at 12:38

  thâỳ giáo chỉ cho em bài hăng dăng thưc đang nhơ vơi em không hiêu lăm thâỳ ạ làm sao đêr hiêu rõ đươc

  Phản hồi

 62. Posted by nghia on 08/09/2013 at 15:50

  thay giup em bai nay voi :
  a) 9^2-6x+1
  b) (2x+3y)^2+2(2x+3y)+1

  Phản hồi

 63. Posted by nghia on 08/09/2013 at 15:58

  thay oi giup em bai nay voi:
  viet cac da thuc sau dang binh phuong cua mot tong hoac binh phuong cua mot hieu
  a)9^2-6x+1
  b) (2x+3y)^2+2(2x+3y)+1

  Phản hồi

 64. Posted by doan on 08/09/2013 at 19:49

  Bài 18 : Thầy điền vào chỗ trống hộ em vs

  a) a^2 + 6xy = ( …. +3y)^2

  b) … – 10xy + 25y^2 = ( … – …. ) ^2

  Phản hồi

 65. Posted by tạ nhung on 10/09/2013 at 22:37

  baì 18: a) a^2
  b) x^2,x,5y đúng ko ạ thâỳ

  Phản hồi

 66. Posted by bimat on 11/09/2013 at 20:44

  bai 23 di thay

  Phản hồi

 67. Posted by loan on 26/09/2013 at 16:35

  thầy có thể giúp e bài này dc ko :
  C/m Trong 3 số x,y,z ; có 1 số dương
  x=(a+b+c)^2 -9ab
  y=(a+b+c)^2 -9bc
  z=(a+b+c)^2 -9ac

  Phản hồi

 68. Posted by bimat on 23/10/2013 at 13:37

  thầy giúp em làm bài này được không ạ ,tìm x biết: (x-2)^3-(x+3).(x^2+3x+9)+6(x+1)=49

  Phản hồi

 69. Posted by kunkka on 27/12/2013 at 19:23

  thưa thầy nhưng công thức thì em lắm rõ rồi nhưng phần thực hành thì lại hơi bí thầy có thể cho em vài gợi ý được ko ạ. cảm ơn thầy nhiều

  Phản hồi

 70. Posted by lan on 08/06/2014 at 16:16

  thầy ơi bài 23 làm như nào vậy thầy ?

  Phản hồi

 71. Giup e bài này nha thầy!
  Điền vào dấu (*) để có đẳng thức đúng:
  ( * + * ) ^2 = x^2 + * + 4y ^2 +

  Phản hồi

 72. thầy ơi giúp em làm bài 16 toán lớp 8 tập 1 nha thầy

  Phản hồi

 73. thay oi giup e bai 30 SGK tap 1

  Phản hồi

 74. Posted by yến on 07/07/2014 at 10:20

  thầy ơi giúp em giải bài 19c (SBT) nha thầy

  Phản hồi

 75. Posted by yến on 10/07/2014 at 14:16

  thầy ơi giúp em giải bài 24 SBT tập 1

  Phản hồi

 76. Posted by trang on 13/07/2014 at 13:02

  em chào thầy.thầy giải giùm em bài toán.tìm x biết:(x+3)^3-x(3x+1)^2+(2x+1)(4x^2-2x+1)-3x^2=54

  Phản hồi

 77. Posted by qemdz on 05/08/2014 at 21:27

  thầy giúp em làm bài 23,25

  Phản hồi

 78. Posted by duong on 07/08/2014 at 14:36

  dễ ợt . the the ko biet

  Phản hồi

 79. Posted by Cát Lê on 09/08/2014 at 20:03

  Thầy ơi , những hằng đẳng thức đó mình đọc = lời sao z thầy

  Phản hồi

 80. học e thấy khó nhất là làm những bài toán về đa thức đơn thức làm sao để em nhanh và hiểu đc ko ak

  Phản hồi

 81. b). 9×2 + y2 + 6xy = (3x)2 + 2.3x + y2 = (3x + y)2 ( Vì sao có thể đổi 9×2 thành (3x)2 ? và 6xy có thể đổi thành 2.3x ? Em thật sự ko hỉu , thầy dúp em đc ko ạ , dù có học ở lớp nhưng vẫn ko hỉu )
  câu c và d cũng vậy ạ ,
  Thầy giảng dúp em đc ko ạ ?

  Phản hồi

 82. thầy ơi cho e hỏi phần M = x^2+y^2-x+6y+10 e vẫn chưa hỉu lắm, thi thoảng hay sai dấu nữa, mong thầy giúp e ạh

  Phản hồi

 83. thầy-ơi-qiai-zum-em-bài-23-di-e-cần-de-thi-do-thay-a

  Phản hồi

 84. nội dung ngắn gọn nhưng đầy đủ
  chỉ có điều xem qua bình luận hình như toàn bắt thầy giải rồi post lên, hoặc là em cần cái này thầy làm cho em chứ không phải thảo luận phương pháp hay nữa
  rất thông cảm cho thầy…mong thầy cố gắng

  Phản hồi

 85. rút gọn biểu thức M=x^2/[(x+y)*(1-y)]-y^2/[(x+y)*(1+x)]-(x^2*y^2)/[(1+x)*(1-y)]

  Phản hồi

 86. trả lời nhanh đi thầy

  Phản hồi

 87. Posted by Maisao on 20/01/2015 at 20:20

  thầy ơi ,thây có thể viết cho em ví dụ vê 7 hằng đẳng thức đc k ạ
  em cám ơn thầy nhiều ạ…

  Phản hồi

 88. thầy ơi cái này mình phải làm cách nào vậy thầy

  Phản hồi

 89. Posted by Bùi Mỹ Duyên on 02/07/2015 at 13:38

  Thầy ơi, cách để học tốt và áp dụng tốt các hằng đẳng thức như thế nào vậy thầy. Thầy giúp em nha

  Phản hồi

 90. Posted by 01233759408 on 09/07/2015 at 17:54

  Thầy ơi cho em hỏi về cách làm 7 đẳng thức đấy ạ e chưa hiều lắm ạ

  Phản hồi

 91. Posted by hải on 16/07/2015 at 20:02

  thầy ơi cho , thầy có thể giạy e cách rút gọn hằng đẳng thức ko ạ . thầy pm cho e nhanh nha

  Phản hồi

 92. xem đi xem lại em chả hiểu cái j cả, thầy giúp em

  Phản hồi

 93. thay oi thay co the giup em ba nay ko thay?

  Phản hồi

 94. x2-4x+4 tại x=-2

  Phản hồi

 95. thưa thầy giải hộ em bài tìm x,y viet: x^2+2y^2+2xy-2x+2

  Phản hồi

 96. Thầy giúp em! Cm 23^3+9^5 chia hết cho 4

  Phản hồi

 97. Posted by kutu on 24/08/2015 at 19:42

  giup em lam bai 18 (SGK) voi thay oi

  Phản hồi

 98. Posted by Bé cún on 29/08/2015 at 07:49

  Thầy ơi! 35^2=(10.3+5)^2=100.3(3+1)+25=700+25=725 phải ko thầy . Thầy trả lời nhanh giùm em ạ ! Cảm ơn thầy nhiều!

  Phản hồi

 99. Posted by minh huệ on 30/08/2015 at 21:12

  thầy ơi thực sự học bài này em ngày càng rối chẳng nhớ gì hết

  Phản hồi

  • Nho 3 cong thuc : dong thoi lam bai tap de hieu chung.
   1> Bình phương của một tổng :
   (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2

   2> Bình phương của một hiệu :
   (A – B)^2 = A^2 – 2AB + B^2

   3> Hiệu hai bình phương :
   A^2 – B^2 = (A – B)(A + B)

   Phản hồi

 100. ai giải đc bài này ko: chứng minh rằng các biểu thức sau có giá trị dương với mọi giá trị của biến: a)x^2+2x+2 b) x^2-x+1 c) x^2+3x+3

  Phản hồi

 101. Posted by jjjjjj on 02/09/2015 at 19:44

  em ko hiểu ý b bài 21 cho lắm

  Phản hồi

 102. Posted by thỏ ngọc on 07/09/2015 at 19:49

  Dạ thưa thầy :) cho e hỏi:
  bài 17 trang 11 sgk8 tập 1
  (10a+5)^2= 100a^2+100a+25=(100a^2+100a)+25=100a(a+1)+25
  em vẫn không hiểu vì sao lại ra được cách giải trên ạ, mong thầy giảng chi tiết giúp em ạ. Cảm ơn thầy ạ

  Phản hồi

  • (10a+5)^2= 100a^2+100a+25 [áp dụng hằng đẳng thức số 1]
   =(100a^2+100a)+25 [nhóm hai hạng tử có nhân tử chung : 100]
   =100a(a+1)+25 [đặt nhân tử chung : 100]

   Phản hồi

 103. EM CẢM ƠN THẦY

  Phản hồi

 104. Posted by nguyen on 08/09/2015 at 20:28

  cho em hỏi bài 18 19 làm sao vậy thầy

  Phản hồi

 105. Posted by lý on 08/10/2015 at 11:20

  Thầy ơi giải giúp e bài này vs ạ
  tìm giá trị nhỏ nhất của 2x^2 – 6x
  bài này nằm trog bài hằng đẳng thức chưa học đặt nhân tử chung thưa thầy

  Phản hồi

 106. em coi đi coi lại mà không hiểu thầy giảng lại cho em được không

  Phản hồi

 107. Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A, phân giác BD. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Tính các góc của tam giác ABC nếu biết rằng BD = 2AM

  Phản hồi

 108. Posted by tung on 31/08/2016 at 20:00

  thay co the huong dan cach chung minh dc ko a

  Phản hồi

 109. – a) P= (5x-1)+2(1-5x) ( 4+5x) + (5x+4)^2
  – b) Q= (x-y)^3 + (y+x)^3 + (y-x)^3 – 3xy(x+y)
  thầy giúp e bài này với ạ

  Phản hồi

 110. thầy ơi cho em hỏi tính:555551.555553.555558-555550.555555.555557
  làm sao hả thầy dựa vào bài hằng đẳng thức đáng nhớ đó thầy

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: