Posts Tagged ‘gia sư toán cấp 2’

Đề thi – Đáp án môn toán tuyển sinh lớp 10 năm 2015 – 2016 tp.HCM

Đề thi môn toán tuyển sinh lớp 10

năm 2015 – 2016 tp.HCM

Tiếp tục đọc

Advertisements

cách toán bằng cách lập phương trình : Dạng toán chuyển động lớp 8

Phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình

Dạng toán chuyển động lớp 8

–o0o–

Cách giải :

1. Lập phương trình.

–        Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

–        Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

–        Lập phương trình biểu thị mối liên hệ giữa các đại lượng.

2. Giải phương trình.

3. So sánh điều kiện và kết luận. Tiếp tục đọc

hướng dẫn giải toán lớp 2 nâng cao

Toán lớp 2 nâng cao
–o0o–

kiến thức :

Phương pháp giải toán lớp 2 dạng hơn – kém nhau : link.

Phương pháp giải toán lớp 2 – dạng tìm mỗi đơn vị : link.


bài toán 1 :

Có 17 lit dầu rót đều vào 5 cái can thì còn lại 2 lít dầu . Hỏi mỗi can đựng mấy lít dầu. Tiếp tục đọc

Giải toán đố lớp 2 có lời văn Dạng tìm mỗi đơn vị

Dạng toán đố tìm mỗi đơn vị

–o0o–

Phương pháp giải : 3 dòng

  1. Dòng thứ nhất : lời giải [bài toán hỏi gì đặt lời giải cái đó.]

  2. Dòng thứ hai : đặt phép tính.

  3. Dòng thứ ba : đáp số :

Bài giải 1 :

có 15 lit dầu rót đều vào 5 cái can. Hỏi mỗi can đựng mấy lít dầu.

toan lop 2 dang tim moi don vi

giải.

Số lít dầu mỗi can đựng là :

15 : 5 = 3 (lít)

Đáp số : 3 lít dầu.

Bài giải 2 :

Có 27 bút chì màu chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu ?

Giải.

toan do co loi van lop 2 dang tim moi don vi

Số bút chì màu của mỗi nhóm là :

27 : 3 = 9 (bút chì )

Đáp số : 9 bút chì màu.

BÀI 10+11+12 : Tính chất chia hết của một tổng . Dấu hiệu chia hết cho 2 – cho 5 – ch 3 – cho 9

BÀI 10+11+12

Tính chất chia hết của một tổng

Dấu hiệu chia hết cho 2 – cho 5 – ch 3 – cho 9

–o0o–

 1. Định nghĩa :

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho :

a= k . b Tiếp tục đọc

Bài 7 : Phân tích đa thức thành nhân tử bằng Phương pháp hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 7

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng Phương pháp hằng đẳng thức đáng nhớ

–o0o–

7  hằng đẳng thức đáng nhớ :

1)      (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2)      (A – B)2 = A2 – 2AB + B2 Tiếp tục đọc

Bài 1 : Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 1

Hệ thức trong tam giác vuông

–o0o–

1. Khái niệm :

 Cho tam giác ABC vuông tại A . có :

Cạnh huyền : BC.

Cạnh góc vuông : AC, AB.

Đường cao : AH Tiếp tục đọc